Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 92 results Digital object

Βιογραφίες ανθρώπων του θεάτρου και άλλων καλλιτεχνών

Καλλιτεχνικό Βιογραφικό Λεξικό: χειρόγραφα βιογραφικά σημειώματα

NN-G8-G8.10

Καλλιτεχνικό Βιογραφικό Λεξικό: χειρόγραφα βιογραφικά σημειώματα

NN-G8-G8.1

Καλλιτεχνικό Βιογραφικό Λεξικό: χειρόγραφα βιογραφικά σημειώματα

NN-G8-G8.2

Καλλιτεχνικό Βιογραφικό Λεξικό: χειρόγραφα βιογραφικά σημειώματα

NN-G8-G8.6

Χειρόγραφο άρθρο του Νίκου Νικολαΐδη με τίτλο "Οι εκπαιδευτικοί μας ταγοί: Πασχάλης Δ. Πασχαλίδης" για ην εφημερίδα Φιλελεύθερος (1985)

NN-G8-G8.35

Καλλιτεχνικό Βιογραφικό Λεξικό: χειρόγραφα βιογραφικά σημειώματα

NN-G8-G8.26

Καλλιτεχνικό Βιογραφικό Λεξικό: χειρόγραφα βιογραφικά σημειώματα

NN-G8-G8.22

Καλλιτεχνικό Βιογραφικό Λεξικό: χειρόγραφα βιογραφικά σημειώματα

NN-G8-G8.31

Καλλιτεχνικό Βιογραφικό Λεξικό: χειρόγραφα βιογραφικά σημειώματα

NN-G8-G8.12

Βιογραφικό άρθρο με τίτλο "Καλλιτεχνικά Πορτραίτα - Θωμάς Οικονόμου"

NN-G8-G8.40

Καλλιτεχνικό Βιογραφικό Λεξικό: χειρόγραφα βιογραφικά σημειώματα

NN-G8-G8.16

Άρθρο του Νίκου Σ. Νικολαΐδη με τίτλο "Οι θεατρικοί συγγραφείς μας"

NN-G8-G8.46

Απόσπασμα βιβλίου με φωτογραφία του Ε. Ξανθόπουλου "Μεταμορφώσεις ηθοποιού"

NN-G8-G8.61

Απόσπασμα από βιογραφικό λεξικό για τον Αλέκου Ζήνων Νικολάου

NN-G8-G8.50

Φωτοαντίγραφο φωτογραφίας Μαρίκας Κοτοπούλη ως Μόννα Βάννα

NN-G8-G8.58

Απόσπασμα από βιβλίο και άρθρο για το ελληνικό θέατρο του 1910

NN-G8-G8.57

Φωτοαντίγραφο σελίδας βιβλίου

NN-G8-G8.53

Ελλαδίτες και Κύπριοι άνθρωποι του θεάτρου

NN-G8-G8.42

Φωτοαντίγραφο σκίτου Ε. Ιωαννίδη (Λινός Καβαλιέρης - Μ. Μυράτ) από τον "Κινηματογράφον"

NN-G8-G8.70

Βιογραφικό Βίκτωρ Ν. Ιωαννίδη και χειρόγραφη σημείωση Ν. Νικολαΐδη

NN-G8-G8.87

Απόσπασμα από βιβλίο με βιογραφικά φιλολογικών φυσιογνωμιών

NN-G8-G8.65

Απόσπασμα από το "Τέχνη και Θέατρο"

NN-G8-G8.78

Φωτοαντίγραφο σκίτσου του Συρανό Δε Μπερζεράκ

NN-G8-G8.74

Άρθρο με τίτλο "Ειδώλια μουσικών - Ροσσίνι"

NN-G8-G8.83

Χειρόγραφες σημειώσεις Ν.Νικολαΐδη

NN-G8-G8.91

Καλλιτεχνικό Βιογραφικό Λεξικό: χειρόγραφα βιογραφικά σημειώματα

NN-G8-G8.14

Καλλιτεχνικό Βιογραφικό Λεξικό: χειρόγραφα βιογραφικά σημειώματα

NN-G8-G8.4

Καλλιτεχνικό Βιογραφικό Λεξικό: χειρόγραφα βιογραφικά σημειώματα

NN-G8-G8.8

Καλλιτεχνικό Βιογραφικό Λεξικό: χειρόγραφα βιογραφικά σημειώματα

NN-G8-G8.20

Καλλιτεχνικό Βιογραφικό Λεξικό: χειρόγραφα βιογραφικά σημειώματα

NN-G8-G8.29

Results 1 to 30 of 92