Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 21 results Digital object

Οικογένειες κανταδόρων 1878 και μετά.

Λάκης Φανάρης στα ανθεστήρια Λεμεσού

CYUTL TM-5-5B-5B5

Αναστάσης Ριαλάς

CYUTL TM-5-5B-5B16

Πάνος Φασουλιώτης

CYUTL TM-5-5B-5B3

Οικογένεια Γιώργου Γιωργαλλέτου, 1938 και συνεχίζει

CYUTL TM-5-5B-5B6

Oικογένεια Αντωνιάδη, 1938 και συνεχίζουν

CYUTL TM-5-5B-5B10

Μιχαλάκης Αντωνιάδης, 1919-1999

CYUTL TM-5-5B-5B11

Λυκούργος Τσικουρής, 1906-1977

CYUTL TM-5-5B-5Β13

Οικογένεια Αναστάση Ριαλά

CYUTL TM-5-5B-5B15

Βιογραφικά στοιχεία Louis Castan

CYUTL TM-5-5B-5B18

Κώστας Στούππος

CYUTL TM-5-5B-5Β21

Οικογένεια Φασουλιώτη

CYUTL TM-5-5B-5Β1

Οικογένεια Κλεάνθη Φανάρη, 1927 και συνεχίζει

CYUTL TM-5-5B-5B4

Κώστας Δημητρίου Ποτονίδης, 1899-1953

CYUTL TM-5-5B-5B8

Πανίκος και Ανδρέας Ποτονίδης

CYUTL TM-5-5B-5B9

Γιώργος και Χρυσόστομος Αντωνιάδης

CYUTL TM-5-5B-5B12

Μάριος και Παναγιώτης Τσικούρης

CYUTL TM-5-5B-5B14

Louis Castan

CYUTL TM-5-5B-5B19

Γιώργος Φασουλιώτης, 1895-1944

CYUTL TM-5-5B-5B2

Περικλής Γιωργαλλέτος, 1949-

CYUTL TM-5-5B-5B7

Oικογένεια Χαραλάμπη Μιχαηλίδη

CYUTL TM-5-5B-5Β17

Ανέκδοτο κανταδόρων 1948

CYUTL TM-5-5B-5Β20