Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 13 results Digital object

Ομάδα Λεμεσιανών Κανταδόρων 1985 - 2000

Φωτογραφία του 1996 στην οικία του Πανίκου Ποτονίδη

CYUTL TM-5-5Ι-5Ι4

Βράβευση παλαιών κανταδόρων 1985

CYUTL TM-5-5Ι-5Ι7

Στίχοι τραγουδιού «Γύρισε»

CYUTL TM-5-5Ι-5Ι10

Φωτογραφία κρουαζιέρας στο Ισραήλ και Αίγυπτο

CYUTL TM-5-5Ι-5I2

Φωτογραφία Λεμεσιανών κανταδόρων

CYUTL TM-5-5Ι-5Ι5

Ομάδα Παλιών Λεμεσιανών Κανταδόρων

CYUTL TM-5-5Ι-5Ι8

Φωτογραφίες στο Rotary το 1993

CYUTL TM-5-5Ι-5Ι13

Φωτογραφία παλαιών κανταδόρων στο Rotary

CYUTL TM-5-5Ι-5Ι3

Απόκομμα εφημερίδας «Σημερινής» το 1994

CYUTL TM-5-5Ι-5Ι6

Φωτογραφία Λεμεσιανών κανταδόρων

CYUTL TM-5-5Ι-5Ι9

Διάφορα τραγούδια

CYUTL TM-5-5Ι-5Ι11

Λεμεσιανοί κανταδόροι οι Παλιοί Κανταδόροι Λεμεσού 1990 - 2000

CYUTL TM-5-5Ι-5I1

Πρόγραμμα τηλεοπτικού σταθμού

CYUTL TM-5-5Ι-5Ι12