Ελληνικό Γυμνάσιο Βαρωσιού

Référentiel

Code

Note(s) sur la portée et contenu

Note(s) sur la source

Note(s) d'affichage

Termes hiérarchiques

Ελληνικό Γυμνάσιο Βαρωσιού

Termes équivalents

Ελληνικό Γυμνάσιο Βαρωσιού

Termes associés

Ελληνικό Γυμνάσιο Βαρωσιού

5 Description archivistique résultats pour Ελληνικό Γυμνάσιο Βαρωσιού

5 résultats directement liés Exclure les termes spécifiques

Χειρόγραφη επιστολή του Ιωάννη Π. Καλαφατά προς καθηγητικό σύλλογο Λεμεσού

Χειρόγραφη επιστολή του Ιωάννη Π. Καλαφατά, Ελληνικό Γυμνάσιο Βαρωσιού προς καθηγητικό σύλλογο Λεμεσού, 7/11/1938.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Χειρόγραφη επιστολή του Ιωάννη Π. Καλαφατά προς καθηγητικό σύλλογο Λεμεσού

Χειρόγραφη επιστολή του Ιωάννη Π. Καλαφατά, Ελληνικό Γυμνάσιο Βαρωσιού προς καθηγητικό σύλλογο Λεμεσού, 21/12/1938.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Χειρόγραφη επιστολή του Ιωάννη Π. Καλαφατά προς καθηγητικό σύλλογο Λεμεσού

Χειρόγραφη επιστολή του Ιωάννη Π. Καλαφατά, Ελληνικό Γυμνάσιο Βαρωσιού προς καθηγητικό σύλλογο Λεμεσού, 9/12/1938.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)