Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

Equivalent terms

Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

Σχετικοί όροι

Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

1 Archival description results for Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

1 results directly related Exclude narrower terms

Κριτικές από εφημερίδες, περιοδικά, αποκόμματα από αναφορές στο όνομα του Σόλωνα Μιχαηλίδη

Αποκόμματα εφημερίδων με τις παρακάτω χρονολογίες
5.1 Εφημερίδα Γέλιο 1935
5.2 1936
5.3 1939
5.4 1944
5.5 1946
5.6 1947
5.7 1948
5.8 1949
5.9 1950
5.10 1951
5.11 1952
5.12 1953
5.13 1955
5.14 1957
5.15 1958
5.16 1959
5.17 1960
5.18 1961
5.19 1962
5.20 1963
5.21 1964
5.22 1965
5.23 1966
5.24 1967
5.25 1969
5.26 1970
5.27 1971
5.28 1973
5.29 1974
5.30 1975
5.31 1978
5.32 1985
5.33 1968
5.34 1976
5.35 1977
5.36 1979
5.37 1982
5.38 Αχρονολόγητα
5.39 1981
5.40 1983
5.41 1927
5.42 1929
5.43 1931
5.44 1934
5.45 1935
5.46 1937
5.47 1938
5.48 1945
5.49 1933
5.50 1956
5.51 1972
5.52 1980
5.53 1954
5.54 1984

Μιχαηλίδης, Σόλων (1905-1979)