Αρχεία Βιβλιοθήκης

Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

Référentiel

Code

Note(s) sur l'utilisation

Note(s) sur la source

Note(s) d'affichage

Termes hiérarchiques

Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

Termes équivalents

Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

Termes associés

Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

1 résultats pour Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

1 résultats directement liés Exclure les termes spécifiques

Κριτικές από εφημερίδες, περιοδικά, αποκόμματα από αναφορές στο όνομα του Σόλωνα Μιχαηλίδη

Αποκόμματα εφημερίδων με τις παρακάτω χρονολογίες 5.1 Εφημερίδα Γέλιο 1935 5.2 1936 5.3 1939 5.4 1944 5.5 1946 5.6 1947 5.7 1948 5.8 1949 5.9 1950 5.10 1951 5.11 1952 5.12 1953 5.13 1955 5.14 1957 5.15 1958 5.16 1959 5.17 1960 5.18 1961 5.19 1962 ...

Μιχαηλίδης, Σόλων (1905-1979)