Αρχεία Βιβλιοθήκης

Affichage de 2130 résultats Objet numérique

Πανηγυρική συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος

CYUTL SM-11-11.13

Φεστιβάλ Ολύμπου

CYUTL SM-11-11.14

Συναυλία Kρατικής Oρχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.15

27η συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.16

Δημήτρια

CYUTL SM-11-11.17

10η συναυλία της Kρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.18

Νομοθετικό διάταγμα περί οργανώσεως και λειτουργίας της Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος

CYUTL SM-11-11.19

Καταστατικόν Παγκύπριου Συνδέσμου Επιστημόνων

CYUTL NX-11-11.2

20η συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.2

Έκθεσις επί της εις Βουλγαρίαν αποστολής Σολ.Μιχαηλίδη

CYUTL SM-11-11.20

Έκθεσις πράγας

CYUTL SM-11-11.21

Τηλεγράφημα

CYUTL SM-11-11.22

Κείμενο του Σόλωνα Μιχαηλίδη και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σχετικά με την εβδομάδα των νέων Καλλιτεχνών

CYUTL SM-11-11.23

Αίτηση Καπλανίδη Φανουρίου Μονίμου Υπαλλήλου Κ.Ο.Θ. για χορήγηση προσαυξήσεων

CYUTL SM-11-11.24

Ειδικός προϋπολογισμός συμφωνικής ορχήστρας Βορ. Ελλάδος

CYUTL SM-11-11.25

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Μουσικών της Κρατικής Ορχήστρας που ανακηρύσσει το Σόλωνα Μιχαηλίδη ως Επίτιμο Πρόεδρο του Συλλόγου Μουσικών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.26

Απόσπασμα από πρόγραμμα εκδήλωσης Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.27

Έγγραφα Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.28

16η και 17η Συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.29

8η συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.3

Καταστατικόν Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λεμεσού

CYUTL NX-11-11.3

Αλληλογραφία σχετικά με τη Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος και Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.30

Σημειώσεις για θέματα Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.31

Έγγραφα Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.32

Έγγραφα Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.33

Έγγραφα Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.34

Έγγραφα Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.35

Έγγραφα Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.36

Έγγραφα Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.37

Έγγραφα Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.38

Résultats 271 à 300 sur 2130