Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 2219 results Digital object

Απάντηση επιστολής από τον Director of Education προς Νικόλαο Ξιούτα 2.6.1934

CYUTL NX-10-10.9

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δημητρίων 1966 που συμμετέχει η Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

CYUTL SM-11-11.1

Κανονισμοί του Πρώτου Συνεργατικού Παντοπωλείου Λεμεσού

CYUTL NX-11-11.1

22α συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.10

Συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος

CYUTL SM-11-11.11

17η συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.12

Πανηγυρική συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος

CYUTL SM-11-11.13

Φεστιβάλ Ολύμπου

CYUTL SM-11-11.14

Συναυλία Kρατικής Oρχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.15

27η συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.16

Δημήτρια ΊΘ : Δήμος Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.17

10η συναυλία της Kρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.18

Νομοθετικό διάταγμα περί οργανώσεως και λειτουργίας της Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος

CYUTL SM-11-11.19

Καταστατικόν Παγκύπριου Συνδέσμου Επιστημόνων

CYUTL NX-11-11.2

20η συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.2

Έκθεσις επί της εις Βουλγαρίαν αποστολής Σολ.Μιχαηλίδη

CYUTL SM-11-11.20

Έκθσεις και παρατηρήσεις επι του φεστιβάλ ανοίξεως της Πράγας

CYUTL SM-11-11.21

Τηλεγράφημα

CYUTL SM-11-11.22

Κείμενο του Σόλωνα Μιχαηλίδη και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σχετικά με την εβδομάδα των νέων Καλλιτεχνών

CYUTL SM-11-11.23

Αίτηση Καπλανίδη Φανουρίου Μονίμου Υπαλλήλου Κ.Ο.Θ. για χορήγηση προσαυξήσεων

CYUTL SM-11-11.24

Ειδικός προϋπολογισμός συμφωνικής ορχήστρας Βορ. Ελλάδος

CYUTL SM-11-11.25

Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου Μουσικών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης Σ. Μ.

CYUTL SM-11-11.26

Εκδήλωση Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.27

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.28

16η και 17η Συναυλία Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.29

8η συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.3

Καταστατικόν Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λεμεσού

CYUTL NX-11-11.3

Αλληλογραφία σχετικά με τη Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος και Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.30

Σημειώσεις για θέματα Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.31

Έγγραφα Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.32

Results 271 to 300 of 2219