Αρχεία Βιβλιοθήκης

Εμφανίζει 2260 αποτελέσματα Digital object

Προγράμματα από συναυλίες

CYUTL SM-8-8.134

Σόλων Μιχαηλίδης Σύντομον Βιογραφικόν Σημείωμα 1970

CYUTL SM-8-8.133

Προσκλήσεις για μουσικές εκδηλώσεις στην Ιταλία

CYUTL SM-8-8.132

International traditions recording archive directory

CYUTL SM-8-8.131

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.129

Προγράμματα από συναυλίες

CYUTL SM-8-8.126

Συνέντευξη και βιογραφικό Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.112

Πρακτικά συνεδρίασης

CYUTL SM-8-8.111

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.110

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.109

Προγράμματα από συναυλίες στο εξωτερικό που συμμετείχε ο Σόλων Μιχαηλίδης ως φιλοξενούμενος διευθυντής ορχήστρας

CYUTL SM-8-8.107

Ομιλία του Σόλωνα Μιχαηλίδη για τη σύγχρονη Ελληνική μουσική

CYUTL SM-8-8.106

Συναυλία Ορχήστρας Εγχόρδων Θεσσαλονίκης 13/5/1957

CYUTL SM-8-8.105

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.103

Αιτιολογική έκθεσις προσθήκης επί του σχεδίου Ν.Δ. "Περί οργανώσεως και Διοικήσεως της Γενικής (Στοιχειώδους και Μέσης) Εκπαιδεύσεως. Διάρθωσις της Γενικής Εκπαιδεύσεως

CYUTL SM-8-8.101

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 1086) 1971 «υπέρ ασφαλίσεως των λογοτεχνών και καλλιτεχνών» 4/10/1973

CYUTL SM-8-8.98

Υπομνήματα Συλλόγου Καθηγητών Μουσικής Δημόσιας Εκπαιδεύσεως

CYUTL SM-8-8.97

Charleston Symphony Orchestra Season 1972-73, 20/3

CYUTL SM-8-8.96

Neo-Hellenic Folk Music

CYUTL SM-8-8.94

Έκθεσις μορφωτικής υπηρεσίας και μουσείου κειμηλίων εθνικού αγώνος έτη 1968-1969

CYUTL SM-8-8.93

Εφημερίς της Κυβερνήσεως (Τεύχος πρώτον)

CYUTL SM-8-8.92

Γ΄Κατάλογος Συνημμένων

CYUTL SM-8-8.91

Agoge Ανάλυση μουσικού όρου

CYUTL SM-8-8.90

Παγκύπριον Λύκειον Λάρνακος Πεντηκονταετηρίς 1911-1961

CYUTL SM-8-8.89

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.88

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.87

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.86

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.84

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.83

Concerto della radiorchestra diretta da Otmar Mussio

CYUTL SM-8-8.82

Αποτελέσματα 271 έως 300 από 2260