Αρχεία Βιβλιοθήκης

Εμφανίζει 2394 αποτελέσματα Digital object

Έγγραφα Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.39

Καταστατικό Οργανώσεως Καθηγητών Γυμνασίου Λεμεσού Λεμεσός 1947

CYUTL NX-11-11.4

20η συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.4

Έγγραφα Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.40

Υπηρεσιακό σημείωμα Σόλωνα Μιχαηλίδη προς Υπουργό Οικονομικών 26/1/1967

CYUTL SM-11-11.41

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.42

Επιστολή Σόλωνα Μιχαηλίδη προς Πρόεδρο Κυβερνήσεως Γεώργιο Παπανδρέου σχετικά με τη κρατικοποίηση της Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος 12/2/1963

CYUTL SM-11-11.43

Έγγραφα Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος

CYUTL SM-11-11.44

Προκήρυξις διαγωνισμού δια την πρόσληψιν μουσικών της Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος 28/2/1959

CYUTL SM-11-11.45

Ανανέωση συμβάσεως εργασίας Σόλωνα Μιχαηλίδη ως Τακτικού Διευθυντού της Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος

CYUTL SM-11-11.46

Έγγραφα Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος

CYUTL SM-11-11.47

Ανανέωση σύμβασης εργασίας Σόλωνα Μιχαηλίδη ως τακτικού Διευθυντού Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος 1/12/1964

CYUTL SM-11-11.48

Έγγραφα - νόμοι - σημειώσεις σχετικά με τη Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος και της Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκη

CYUTL SM-11-11.49

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης: Δεύτερη Συναυλία

CYUTL SM-11-11.5

Όμιλος αντισφαιρίσεως, καταστατικό, Λευκωσία 1959

CYUTL NX-11-11.5

Έγγραφα - νόμοι σχετικά με τη Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

CYUTL SM-11-11.50

Τηλεγράφημα προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για την αποχώρηση του από της Διεύθυνση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης 8/12/1978

CYUTL SM-11-11.51

Πρόγραμμα συναυλίας και έγγραφα Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.52

Σημειώσεις για θέματα Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.53

Αλληλογραφία σχετικά με την Κρατική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

CYUTL SM-11-11.54

Απόφαση συγκρότησης Ομάδας Εργασίας αξιολογήσεως Χορωδιακών Συγκροτημάτων 3/4/1973

CYUTL SM-11-11.55

Έγγραφα Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.56

Επιστολή Σόλωνα Μιχαηλίδη προς "Τέχνη" Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία 8/12/1970

CYUTL SM-11-11.57

Επιστολή προς Σ.Μιχαηλίδη ημερομηνίας 12/5/1970 από τον David Kantz Music Director Queens Symphony Orchestra σχετικά με επερχόμενη συναυλία

CYUTL SM-11-11.58

Συμφωνητικό προσλήψεως καλλιτέχνου Σ.Μιχαηλίδη 8/12/1973 με τη Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης για συμμετοχή σε συναυλία

CYUTL SM-11-11.59

Solon Michaelides: General Director, State Symphony Orchestra of Thessaloniki, Greece

CYUTL SM-11-11.6

Καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου

CYUTL NX-11-11.6

Συμφωνική Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος

CYUTL SM-11-11.60

Πιστοποιητικό κοινωνικών φορνημάτων του Μουσικού Γεωργίου Ιωσηφίδη για να προσληφθή στη Κρατική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος 31/10/1959

CYUTL SM-11-11.61

Πολιτικόν μνημόσυνον John F. Kennedy 35ου Προέδρου Η.Π. Αμερικής 1/12/1963

CYUTL SM-11-11.62

Αποτελέσματα 301 έως 330 από 2394