Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 2229 results Digital object

Συμφωνητικό προσλήψεως καλλιτέχνου Σ.Μιχαηλίδη 8/12/1973 με τη Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης για συμμετοχή σε συναυλία

CYUTL SM-11-11.59

Solon Michaelides: General Director, State Symphony Orchestra of Thessaloniki, Greece

CYUTL SM-11-11.6

Καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου

CYUTL NX-11-11.6

Συμφωνική Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος

CYUTL SM-11-11.60

Πιστοποιητικό κοινωνικών φορνημάτων του Μουσικού Γεωργίου Ιωσηφίδη για να προσληφθή στη Κρατική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος 31/10/1959

CYUTL SM-11-11.61

Πολιτικόν μνημόσυνον John F. Kennedy 35ου Προέδρου Η.Π. Αμερικής 1/12/1963

CYUTL SM-11-11.62

Έγγραφα Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.63

Έγγραφα Συμφωνικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης - Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.64

Έγγραφα Συμφωνικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης - Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.65

Περί οργανώσεως, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών

CYUTL SM-11-11.66

Εισηγητική έκθεσις και σχέδιο νόμου

CYUTL SM-11-11.67

Επιστολή του Σόλωνα Μιχαηλίδη προς εφημερίδα Νέα σχετικά με τις ανακοινώσεις του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελλήνων Συνθετών 28/4/1973

CYUTL SM-11-11.68

Συναυλίες και απολογισμοί Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης - Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος

CYUTL SM-11-11.69

Συναυλίες Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.7

Διορισμός Σόλωνα Μιχαηλίδη ως διευθυντού της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.70

Κρατικαί ορχήστραι και έργα του Δ.Α.Σ.Μ.

CYUTL SM-11-11.71

Έγγραφα Συμφωνικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης - Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.72

Μετάβαση Συμφωνικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στην Κύπρο

CYUTL SM-11-11.73

Συναυλία Συμφωνικής Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

CYUTL SM-11-11.8

Συμφωνική ορχήστρα Βορείου Ελλάδος (Σ.Ο.Β.Ε.) απολογισμός του πρώτου έτους

CYUTL SM-11-11.9

Χειρόγραφη επιστολή Νίκου Νικολαΐδη προς Θράσο Μακρυγιάννη

CY CTM NN-M117-117.102

Χειρόγραφη επιστολή Νίκου Νικολαΐδη προς Γ. Ταλιαδώρο

CY CTM NN-M117-117.103

Πρόγραμμα St'John's School για το έργο "Oliver!"

CY CTM NN-M117-117.104

Πρόγραμμα του Akrotiri Drama Club για το έργο "Sinbad the Sailor"

CY CTM NN-M117-117.105

Πρόγραμμα Λανιτείου Γυμνασίου Λεμεσού για το έργο "Ρήγας Βελενστινλής" στο θέατρο Γιορδαμλή

CY CTM NN-M117-117.106

Πρακτικά συνεδρίας Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού για το ανέβασμα του έργου "9η Ιουλίου" του Β. Μιχαηλίδη

CY CTM NN-M117-117.107

Φωτογραφία Νίκου Νικολαΐδη (Φεβρουάριος 1971)

CY CTM NN-M117-117.108

Φωτογραφία Νίκου Νικολαΐδη

CY CTM NN-M117-117.109

Περιοδικό In Britain

CY CTM NN-M117-117.110

Πρόγραμμα εμφανίσεων ρεσιτάλ τραγουδιού Αντώνη Κοντογεωργίου

CY CTM NN-M117-117.111

Results 331 to 360 of 2229