Αρχεία Βιβλιοθήκης

Εμφανίζει 2130 αποτελέσματα Digital object

La musigue neo-hellenigue

CYUTL SM-6-6.2

La musique populaire norvégienne et sa signification sociale. par Dr. O.H.Sandvllc (Oslo)

CYUTL SM-15-15.19

La renaissance de la danse populaire au Danemark par M. Poul Lorenzen (Arnum)

CYUTL SM-15-15.20

La saison symphonique: Octobre - Decembre 1965-1966

CYUTL SM-8-8.48

Le neuvement cheral d’ amateurs en Grece

CYUTL SM-6-6.26

Lecture

CYUTL SM-9-9.12

Lecture Solon Michaelides

CYUTL SM-8-8.49

Liste des compositions d' Artur Gelbrun

CYUTL SM-15-15.37

Litterature - Calliope Moudes - Classe IX

CYUTL SM-9-9.3

Llangolen International Musical Eisteddfod 1978: List of duties

CYUTL SM-16-16.83

Llangolen International Musical Eistedfod

CYUTL SM-16-16.82

Llangollen International Musical Eisteddfod

CYUTL SM-16-16.79

Llangollen International Musical Eisteddfod 3-8 July 1951

CYUTL SM-16-16.78

Louis Castan

CYUTL TM-5-5B-5B19

Louis Castan

CYUTL TM-6-6B-6Β9

Meilleurs Voeux

CYUTL SM-8-8.16

Memorandum on cataloguing and classification of sound recording of folk music

CYUTL SM-16-16.60

Michailidis-Two symphonic pictures

CYUTL SM-8-8.14

Minutes of the Eleventh and Twelfth Meetings of the Executive Board

CYUTL SM-16-16.46

Minutes of the Meeting held on the 5th March, 1952 for considering suggestions by Mr. Solon Michaelides and Mr. George Michaelides for assistance to be afforded by the Municipality to cultural activities

CYUTL SM-14-14.5

Modern Greek music

CYUTL SM-9-9.13

Modern Greek music

CYUTL SM-6-6.18

Neo-Hellenic Folk Music

CYUTL SM-8-8.94

Ninth meeting of the Executive Board, London 1952

CYUTL SM-16-16.65

Nτελαλίς και άλλα

CYUTL TM-2-2C-2C12

O Wolfgang Amadeus Mozart και το Διεθνές Ίδρυμα Mozarteum

CYUTL SM-15-15.36

O Λόλλος Γιωργαλλέτος συνθέτει και τραγουδά

CYUTL TM-3-3B-3B57

O Νικόλαος Ξιούτας γράφει την αυτοβιογραφία του

CYUTL NX-7-7.8

Oδηγίαι δια τον καθορισμόν της διδακτέας ύλης εκ της γραμματικής της δημοτικής

CYUTL NX-2-6-6.43

Oικογένεια Αντωνιάδη, 1938 και συνεχίζουν

CYUTL TM-5-5B-5B10

Αποτελέσματα 121 έως 150 από 2130