Αρχεία Βιβλιοθήκης

Εμφανίζει 2220 αποτελέσματα Digital object

Φωτογραφία Λεμεσιανών Κανταδόρων το 1980

CYUTL TM-5-5E-5E3

Φωτογραφία Λεμεσιανών κανταδόρων

CYUTL TM-5-5Ι-5Ι5

Φωτογραφία Λεμεσιανών κανταδόρων

CYUTL TM-5-5Ι-5Ι9

Φωτογραφία Μιχάλη Πασιαρδή

CYUTL NX-17-17.10.8

Φωτογραφία Νάτιας Αναξαγορού μαζί με τους ομιλητές

CYUTL NX-17-17.10.3

Φωτογραφία Νίκου Νικολαΐδη

CY CTM NN-M117-117.109

Φωτογραφία Νίκου Νικολαΐδη (Φεβρουάριος 1971)

CY CTM NN-M117-117.108

Φωτογραφία Τότη Μανδαλιού

CYUTL TM-1-1B-1Β15

Φωτογραφία έξω απο το Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού 2002

CYUTL TM-3-3B-3Β2

Φωτογραφία απ΄έξω από το καινούργιο υπαίθριο θέατρο

CYUTL SM-8-8.41

Φωτογραφία απο τα Δημήτρια Θεσσαλονίκης

CYUTL TM-3-3Α-3Α23

Φωτογραφία απο τα καρναβάλια Λεμεσού με τους κανταδόρους της «ΕΔΟΝ»

CYUTL TM-4-4C-4C3

Φωτογραφία απο την οδό Μακεδονίας.

CYUTL TM-5-5C-5C13

Φωτογραφία από στιγμή των Γιωργαλλέτων

CYUTL TM-3-3Α-3Α32

Φωτογραφία από τον σολίστα της ομάδας Αρίονες Τότη Μανδαλιό

CYUTL TM-5-5G-5G6

Φωτογραφία κανταδόροι Γιωργαλλέτοι 1953

CYUTL TM-6-6D-6D8

Φωτογραφία κανταδόρων «Αρίονες»

CYUTL TM-5-5G-5G8

Φωτογραφία κανταδόρων «Αρίων» 1969.

CYUTL TM-4-4A-4Α5

Φωτογραφία κανταδόρων «ΕΔΟΝ», 2011

CYUTL TM-4-4C-4C10

Φωτογραφία κανταδόρων Γιωργαλλέτοι

CYUTL TM-1-1A-1Α10

Φωτογραφία κανταδόρων Γιώργου Γιωργαλλέτου το 1951

CYUTL TM-6-6D-6D10

Φωτογραφία κανταδόρων απο Ζάκυνθο

CYUTL TM-5-5F-5F10

Φωτογραφία κρουαζιέρας στο Ισραήλ και Αίγυπτο

CYUTL TM-5-5Ι-5I2

Φωτογραφία με στολές κανταδόρων 2002 έξω απο το Δημοτικό θέατρο Λεμεσού.

CYUTL TM-3-3B-3B3

Φωτογραφία με τον Παναγιώτη Μανδαλιό και Μιχαλάκη Σπύρο

CYUTL TM-3-3B-3B19

Φωτογραφία με τον Τότη Μανδαλιό

CYUTL TM-5-5G-5G7

Φωτογραφία με τον δήμαρχο Λεμεσού και Ζακύνθου

CYUTL TM-5-5G-5G4

Φωτογραφία ομάδας κανταδόρων «Δεχρίτες»

CYUTL TM-5-5F-5F11

Φωτογραφία παλαιού κάστρου

CYUTL TM-1-1A-1Α44

Φωτογραφία παλαιών κανταδόρων στο Rotary

CYUTL TM-5-5Ι-5Ι3

Αποτελέσματα 1951 έως 1980 από 2220