Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 2142 results Digital object

Η Νεοελληνική Μουσική

CYUTL SM-9-9.30

Χειρόγραφη επιστολή του Δημήτρη Κουτουμάνου προς Νικόλαο Ξιούτα

CYUTL NX-9-9.30.1

Χειρόγραφη επιστολή του Δημήτρη Κουτουμάνου προς Νικόλαο Ξιούτα

CYUTL NX-9-9.30.2

Σημειώσεις μορφολογίας

CYUTL SM-9-9.31

Χειρόγραφη επιστολή του Δημήτρη Κουτουμάνου προς Νικόλαο Ξιούτα

CYUTL NX-9-9.31.1

Απάντηση προς Δημήτρη Κουτουμάνο από Νικόλαο Ξιούτα

CYUTL NX-9-9.31.2

Χειρόγραφη επιστολή του κ. Φελλά προς Σύλλογο Γυμνασιαρχών του Γυμνασίου Λεμεσού

CYUTL NX-9-9.32

Σημειώσεις αντιστίξεως

CYUTL SM-9-9.32

Η σύγχρονη Ελληνική μουσική

CYUTL SM-9-9.33

Χειρόγραφη επιστολή του Ν. Σ. Ηλιάδη προς Νικόλαο Ξιούτα

CYUTL NX-9-9.33.1

Χειρόγραφη επιστολή προς Ν. Ξιούτα, 11/7/1936

CYUTL NX-9-9.33.2

Καταγραφή ψήφων

CYUTL NX-9-9.34

Καλλιτεχνικό ταξίδι στην Ισπανία το Διεθνές Συνέδριο Λαϊκής Μουσικής στο Λονδίνο: ανατύπωσις εκ του ΙΗ' τόμου των Κυπριακών Γραμμάτων

CYUTL SM-9-9.34

Δακτυλογραφημένη επιστολή από το διδακτικό προσωπικό Γυμνασίου Λεμεσού προς την εφορεία Ελληνικών Σχολείων Λεμεσού

CYUTL NX-9-9.35

Το Φεστιβάλ Μουσικής στην Ουαλλία και Γιουγκοσλαβία

CYUTL SM-9-9.35

Η Φινλανδική μουσική

CYUTL SM-9-9.36

Χειρόγραφη επιστολή του Παναγιώτη Κυδωνόπουλου

CYUTL NX-9-9.36

Θέματα αρμονίας

CYUTL SM-9-9.37

Πρακτικά συνεδρίας 16/6/1936

CYUTL NX-9-9.37

Δακτυλογραφήμενη επιστολή της Διευθύντριας Ανώτερου Παρθεναγωγείου Λεμεσού

CYUTL NX-9-9.38

Σημειώσεις αρμονίας

CYUTL SM-9-9.38

Χειρόγραφη σημείωση του Νικόλαου Ξιούτα για την Ο.Λ.Μ.Ε.Κ.

CYUTL NX-9-9.39

Σημειώσεις οργανολογίας - ενορχηστρόσεως Σ. Μιχαηλίδη

CYUTL SM-9-9.39

Ποια τα αίτια της αυξήσεως του εγκλήματος και τι πρέπει να γίνει δια την περιστολή του

CYUTL NX-2-9-9.4

Δακτυλογραφημένο Προσχέδιον Καταστατικού Ίδρυσης

CYUTL NX-9-9.4

Θέματα Αρμονίας - Κρατικόν Ωδείον Θεσ/νίκης

CYUTL SM-9-9.4

Σημειώσεις αρμονίας

CYUTL SM-9-9.40

Χειρόγραφη σημείωση του Νικόλαου Ξιούτα για την οργάνωση των καθηγητών Κύπρου

CYUTL NX-9-9.40

Χειρόγραφη σημείωση του Νικόλαου Ξιούτα για την οργάνωση των καθηγητών Κύπρου

CYUTL NX-9-9.41

Τετράδιο με σημειώσεις σχετικά με τη μουσική

CYUTL SM-9-9.41

Results 2011 to 2040 of 2142