Αρχεία Βιβλιοθήκης

Affichage de 2529 résultats Objet numérique

Regulations of the «Cyprus association of secondary schoolmasters».

CYUTL NX-9-9.9.1

Χειρόγραφη επιστολή Γυμνασιάρχη και καθηγητών Γυμνασίου Βαρωσίων προς τον Γυμνασιάρχη του Γυμνασίου Λεμεσού, 22/10/1938

CYUTL NX-9-9.8.2

Χειρόγραφη επιστολή προς τον κύριον γυμνασιάρχη και λοιπούς συναδέλφους του Γυμνασίου Λεμεσού, 22/10/1938

CYUTL NX-9-9.8.1

Πρακτικά Συνεδρίας Προσωρινής Οργανωτικής Επιτροπής 4/1/1939 από Δ. Κουτουμάνο

CYUTL NX-9-9.7

Προκαταρκτική σύσκεψις 20/11/1938

CYUTL NX-9-9.6

Εγκύκλιος προς άπαντας τους Λετουργούς των Ελληνικών Κοινοτικών Εκπαιδευτηρίων Μέσης Παιδείας Κύπρου από τον Δ. Κουτουμάνο

CYUTL NX-9-9.5

Δακτυλογραφημένο Προσχέδιον Καταστατικού Ίδρυσης

CYUTL NX-9-9.4

Χειρόγραφο Μητρώο Μελών της Οργανώσεως Λειτουργών Μέσης Παιδείας Κύπρου, 1939

CYUTL NX-9-9.3

Προκαταρκτικά της Ιδρύσεως της Ο.Λ.Μ.Ε.Κ.

CYUTL NX-9-9.1.1

Οι καθηγηταί

CYUTL NX-9-9.91

Οι καθηγηταί του Παγκύπριου Γυμνασίου αρνούνται να προσχωρήσουν εις την Οργάνωσιν Λειτουργών Μέσης Παιδείας

CYUTL NX-9-9.74

Δακτυλογραφημένο σχέδιο καταστατικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Μέσης Παιδείας

CYUTL NX-9-9.2

Καταστατικό της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου

CYUTL NX-9-9.1

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια» στις 22/12/1998

GA-3-3.7.-3.7.3.

Ομιλία 21/12/1995

CYUTL GA-1-1.5.-1.5.1.

Ομιλία 30/12/1989

CYUTL GA-1-1.1.-1.1.1.

Κυπριακή ποίηση (2) 31/12/1984

CYUTL GA-5-5.9.-5.9.2

2.2.2

Αποστολίδης Τάκης

CYUTL TM-5-5E-5E7

Γ΄Ευρωπαικό Φεστιβάλ Χορωδιών 2007

CYUTL TM-7-7.18

Τραγούδια που ακούστηκαν από την ομάδα κανταδόρων «Αρίονες»

CYUTL TM-8-8Α-8A1

Απόκομμα εφημερίδας «Ελευθεροτυπίας» το 1980

CYUTL TM-6-6D-6D19

Φωτογραφίες του 1948 και 1953

CYUTL TM-6-6D-6D18

Φωτογραφία του 1950 με τους Γιωργαλλέτους

CYUTL TM-6-6D-6D17

Κανταδόροι Γιωργαλλέτου σε ταβέρνα το 1978

CYUTL TM-6-6D-6D16

Λεμεσιανοί Κανταδόροι 1978

CYUTL TM-6-6D-6D15

Φωτογραφίες του 1947 και 1952

CYUTL TM-6-6D-6D14

Κανταδόροι Γιωργαλλέτοι

CYUTL TM-6-6D-6D13

Καρναβάλι 1953

CYUTL TM-6-6D-6D12

Φωτογραφίες καρναβαλιών

CYUTL TM-6-6D-6D11

Résultats 2011 à 2040 sur 2529