Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 2321 results Digital object

Income tax receipt του Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-4-4.32

Resume of a Lecture in the "Greek Folk - Music -Preservation of the traditional practice of Folk Music in Greece"

CYUTL SM-4-4.34

Χειρόγραφες σημειώσεις σχετικά με το βιβλίο ''Η αρμονία της σύγχρονης μουσικής''

CYUTL SM-4-4.35

Χειρόγραφες σημειώσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-4-4.46

Αποδείξεις είσπραξης δικαιωμάτων από ΑΕΠΙ του Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-4-4.47

Αποδείξεις Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-4-4.48

Απόδειξη πληρωμής του Σ. Μιχαηλίδη για τις υπηρεσίες του στο Morris Harvey College 19/3/1973

CYUTL SM-4-4.50

Σημειώσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με διαλέξεις του 1973

CYUTL SM-4-4.54

Χειρόγραφες σημειώσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-4-4.58

Απόδειξη παραλαβής 6 λιρών Αγγλίας στο International Folk Music Council από το Σόλωνα Μιχαηλίδη 19/2/1973

CYUTL SM-4-4.64

Χειρόγραφες σημειώσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-4-4.66

Αποκόμματα εφημερίδων για το Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-5-5.2

Αποκόμματα εφημερίδων για το Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-5-5.19

Αποκόμματα εφημερίδων για το Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-5-5.20

Αποκόμματα εφημερίδων για το Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-5-5.29

Αχρονολόγητα αποκόμματα για το Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-5-5.38

Σύσκεψις της επιτροπείας των διδασκάλων μετά έντιμων κυρίων Βουλευτών

CYUTL SM-5-5.42

Αποκόμματα εφημερίδων για το Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-5-5.46

Αποκόμματα εφημερίδων για το Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-5-5.47

Αποκόμματα εφημερίδων για το Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-5-5.51

Βιβλιοκρισίες Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-6-6.3

Μελέτη του Σόλωνα Μιχαηλίδη πάνω σε παραδοσιακά τραγούδια και τη μουσική

CYUTL SM-6-6.4

Κείμενο του Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με τους Έλληνες συνθέτες και την Ελληνική μουσική

CYUTL SM-6-6.6

Η νεοελληνική λαϊκή μουσική

CYUTL SM-6-6.11

H Αρμονία της σύγχρονης μουσικής του κ. Σόλωνα Μιχαηλίδη: ανακοίνωση του Ακαδημαϊκού κ. Μανώλη Καλομοίρη στην Ακαδημία Αθηνών την 2 Μαΐου 1946

CYUTL SM-6-6.15

Η σύγχρονη Ελληνική μουσική

CYUTL SM-6-6.16

Δημοσιευμένες μελέτες Σόλωνα Μιχαηλίδη πάνω στη μουσική

CYUTL SM-6-6.21

The music of ancient Greece: an encyclopaedia

CYUTL SM-6-6.22

Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής

CYUTL SM-6-6.23

Συμφωνία του Σόλωνα Μιχαηλίδη με τον εκδοτικό οίκο Faber Music Limited για την έκδοση του βιβλίου A dictionary of Ancient Greek Music

CYUTL SM-6-6.29

Results 2041 to 2070 of 2321