Αρχεία Βιβλιοθήκης

Affichage de 2321 résultats Objet numérique

Σημειώσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με διαλέξεις του 1973

CYUTL SM-4-4.54

Χειρόγραφες σημειώσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-4-4.58

Απόδειξη παραλαβής 6 λιρών Αγγλίας στο International Folk Music Council από το Σόλωνα Μιχαηλίδη 19/2/1973

CYUTL SM-4-4.64

Χειρόγραφες σημειώσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-4-4.66

Αποκόμματα εφημερίδων για το Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-5-5.2

Αποκόμματα εφημερίδων για το Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-5-5.19

Αποκόμματα εφημερίδων για το Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-5-5.20

Αποκόμματα εφημερίδων για το Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-5-5.29

Αχρονολόγητα αποκόμματα για το Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-5-5.38

Σύσκεψις της επιτροπείας των διδασκάλων μετά έντιμων κυρίων Βουλευτών

CYUTL SM-5-5.42

Αποκόμματα εφημερίδων για το Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-5-5.46

Αποκόμματα εφημερίδων για το Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-5-5.47

Αποκόμματα εφημερίδων για το Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-5-5.51

Βιβλιοκρισίες Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-6-6.3

Μελέτη του Σόλωνα Μιχαηλίδη πάνω σε παραδοσιακά τραγούδια και τη μουσική

CYUTL SM-6-6.4

Κείμενο του Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με τους Έλληνες συνθέτες και την Ελληνική μουσική

CYUTL SM-6-6.6

Η νεοελληνική λαϊκή μουσική

CYUTL SM-6-6.11

H Αρμονία της σύγχρονης μουσικής του κ. Σόλωνα Μιχαηλίδη: ανακοίνωση του Ακαδημαϊκού κ. Μανώλη Καλομοίρη στην Ακαδημία Αθηνών την 2 Μαΐου 1946

CYUTL SM-6-6.15

Η σύγχρονη Ελληνική μουσική

CYUTL SM-6-6.16

Δημοσιευμένες μελέτες Σόλωνα Μιχαηλίδη πάνω στη μουσική

CYUTL SM-6-6.21

The music of ancient Greece: an encyclopaedia

CYUTL SM-6-6.22

Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής

CYUTL SM-6-6.23

Συμφωνία του Σόλωνα Μιχαηλίδη με τον εκδοτικό οίκο Faber Music Limited για την έκδοση του βιβλίου A dictionary of Ancient Greek Music

CYUTL SM-6-6.29

Κριτικές και αναφορές πάνω στο έργο του Σόλωνα Μιχαηλίδη Αρμονία της σύγχρονης μουσικής

CYUTL SM-6-6.32

Επιστολές και αποδείξεις σχετικά με τα χρήματα από τα πνευματικά δικαιώματα του βιβλίου του Σόλωνα Μιχαηλίδη The Music of Ancient Greece

CYUTL SM-6-6.34

Κείμενο για το βιβλίο του Σόλωνα Μιχαηλίδη για τη Μουσική στην Αρχαία Ελλάδα

CYUTL SM-6-6.35

Τηλεγραφήματα σχετικά με βιβλία του Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-6-6.36

Προσφορές από τυπογραφεία στο Σόλωνα Μιχαηλίδη για έκδοση βιβλίου

CYUTL SM-6-6.37

Σημειώσεις με αριθμό σελίδων και αριθμό γραμμών για το κόστος έκδοσης βιβλίου

CYUTL SM-6-6.38

Συμφωνητικό Καλλιόπης Μιχαηλίδου με το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

CYUTL SM-6-6.40

Résultats 2041 à 2070 sur 2321