Αρχεία Βιβλιοθήκης

Εμφανίζει 2250 αποτελέσματα Digital object

Πρόγραμμα αντικατοχικής πολιτιστικής εκδήλωσης 2004 με συμμετοχή την χορωδία Αρίονες

CYUTL TM-8-8C-8C5

Πρόσκληση για εκδήλωση τιμής για το Πολυτεχνείο και καταδίκης του ψευδοκράτους με την χορωδία Αρίονες

CYUTL TM-8-8C-8C6

Ένθετο εφημερίδας με τίτλο «Oι Αρίονες κερνούν κρασί».

CYUTL TM-8-8C-8C7

Φωτογραφίες στα Ανθεστήρια Ρόδου Μάιος 2008-2009

CYUTL TM-8-8C-8C8

Πρόγραμμα που ακολούθησαν για το ταξίδι στα ανθεστήρια Ρόδου 2008

CYUTL TM-8-8C-8C9

Τραγούδια που ακούστηκαν απο την ομάδα κανταδόρων "Αρίονες".

CYUTL TM-8-8Α-8Α3

Ένθετο εφημερίδας «Εβδομαδιαία Λεμεσός».

CYUTL TM-8-8B-8Β1

20 Κυπριακά δημοτικά τραγούδια

CYUTL SM-9-9.1

Ομιλία στις φυλακές Λευκωσίας 24/1/62

CYUTL NX-2-9-9.1

Καταστατικό της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου

CYUTL NX-9-9.1

Προκαταρκτικά της Ιδρύσεως της Ο.Λ.Μ.Ε.Κ.

CYUTL NX-9-9.1.1

Χειρόγραφο υπόμνημα απο τον πρόεδρο της Ο.Λ.Ε.Ε.Μ.Π.Κ.

CYUTL NX-9-9.10

Oμιλία Μπετόβεν

CYUTL SM-9-9.10

Επαγγελματική κατοχύρωση

CYUTL NX-9-9.100

Η οργάνωσις λειτουργών μέσης παιδείας

CYUTL NX-9-9.101

Εις χθεσινήν σύσκεψην των λειτουργών μέσης παιδείας ενεκρίθη κατά πλειοψήφιαν το καταστατικόν της οργανώσεως των

CYUTL NX-9-9.102

Προ πάσης ενέργειας

CYUTL NX-9-9.103

Υπό έναν όρον

CYUTL NX-9-9.104

Η οργάνωσις των λειτουργών της μέσης παιδείας

CYUTL NX-9-9.105

Έχει βάσεις η οργάνωσις των καθηγητών;

CYUTL NX-9-9.106

Η χθεσινή σύσκεψις των λειτουργών μέσης παιδείας εν τω Καθεδρικώ Ναώ Αγ. Ιωάννου

CYUTL NX-9-9.107

Η οργάνωσις των καθηγητών

CYUTL NX-9-9.108

Η οργάνως λειτουργών μέσης παιδείας και οι καθηγηταί του παγκυπρίου, 8/1/1939

CYUTL NX-9-9.109

Σχέδιο διαβάθμισης και μισθοδοσίας

CYUTL NX-9-9.11

Greek folk music

CYUTL SM-9-9.11

Γύρω από την οργάνωσιν των λειτουργών μέσης παιδείας

CYUTL NX-9-9.110

Η οργάνωσις λειτουργών μέσης παιδείας, 16/4/1939

CYUTL NX-9-9.111

Η οργάνωσις των λειτουργών μέσης παιδείας από Ν. Ηλιάδης

CYUTL NX-9-9.112

Οι καθηγηταί του Παγκύπριου Γυμνασίου αρνούνται να προσχωρήσουν εις την οργάνωσιν λειτουργών Μέσης Παιδείας

CYUTL NX-9-9.113

Η διαβάθμισης των εν Κύπρο υπηρετούντων εκπαιδευτικών

CYUTL NX-9-9.114

Αποτελέσματα 2041 έως 2070 από 2250