Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 2207 results Digital object

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.60

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.68

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.69

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.77

Συγχαρητήριες επιστολές και τηλεγραφήματα για τη βράβευση του βιβλίου του Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.80

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.81

Concerto della radiorchestra diretta da Otmar Mussio

CYUTL SM-8-8.82

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.85

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.87

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.88

Συμπληρωματικός κανονισμός περι προσόντων των καθηγητών Μέσης Εκπαιδεύσεως

CYUTL SM-8-8.100

Τα πολιτιστικά προβλήματα της Θεσσαλονίκης: σειρά άρθρων του Μωρίς Σαλτιέλ που δημοσιεύτηκαν στη «Θεσσαλονίκη» από 17-27 Ιανουαρίου 1977

CYUTL SM-8-8.104

Συναυλίες Λίντας Λεούση

CYUTL SM-8-8.108

Συνέντευξη και βιογραφικό Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.112

Έγγραφα από εξετάσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.113

Διπλώματα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.118

Ecole Normale de Musique de Paris

CYUTL SM-8-8.128

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.130

Προσκλήσεις για μουσικές εκδηλώσεις στην Ιταλία

CYUTL SM-8-8.132

Προγράμματα από συναυλίες

CYUTL SM-8-8.134

Greek song-dance

CYUTL SM-9-9.26

Σημειώσεις αρμονίας

CYUTL SM-9-9.38

Σημειώσεις οργανολογίας - ενορχηστρόσεως Σ. Μιχαηλίδη

CYUTL SM-9-9.39

Σημειώσεις ιστορία της μουσικής

CYUTL SM-9-9.42

Σημειώσεις Οργανολογίας - ενορχηστρώσεως Σ. Μιχαηλίδη

CYUTL SM-9-9.43

Σημειώσεις φυγής

CYUTL SM-9-9.44

Τετράδιο με παρτιτούρες από δημοτικά τραγούδια

CYUTL SM-9-9.45

Υπηρεσιακά Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.1

Υπηρεσιακά Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.2

Συναυλία της μικτής χορωδίας του Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.15

Results 2101 to 2130 of 2207