Αρχεία Βιβλιοθήκης

Affichage de 2321 résultats Objet numérique

Journal of the International Folk Music Council Notice to Reviewers

CYUTL SM-16-16.70

Χειρόγραφες σημειώσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με διαγωνισμό του Llangollen International Musical Eisteddfod

CYUTL SM-16-16.71

Congresso internazionale di musica mediterranea

CYUTL SM-16-16.76

Το Διεθνές Συνέδριο Λαϊκής Μουσικής (που έγινε στην Βασιλεία της Ελβετίας 13-18 Σεπτ. 1948)

CYUTL SM-16-16.77

Llangolen International Musical Eistedfod

CYUTL SM-16-16.82

Llangolen International Musical Eisteddfod 1978: List of duties

CYUTL SM-16-16.83

Όροι συμμετοχής εις τον Διαγωνισμόν δια την μελοποίησιν του Ύμνου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-16-16.87

Αλληλογραφία Σόλωνα Μιχαηλίδη με το διαγωνισμό συνθέσεως τραγουδιού Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-16-16.88

International Folk Music Council Twenty-second Conference San Sebastian - Spain Thursday, July 26 to Wednesday. August 1, 1973

CYUTL SM-16-16.94

Αλληλογραφία Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-17-17.9

Αλληλογραφία Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-17-17.14

Επιστολή του Hon. Secretatry International Folk Music Council στο Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με τη συνάντηση του Executive Board 13/1/1950

CYUTL SM-17-17.18

Αλληλογραφία Σόλωνα Μιχαηλίδη με τον Hon. Secretatry International Folk Music Council

CYUTL SM-17-17.19

Αλληλογραφία Σόλωνα Μιχαηλίδη με τον Hon. Secretatry International Folk Music Council

CYUTL SM-17-17.22

Αλληλογραφία Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-17-17.34

Αλληλογραφία Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-17-17.47

Αλληλογραφία Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-17-17.49

Αλληλογραφία Σόλωνα Μιχαηλίδη με Charles Schiff Charleston Symphony Orchestra

CYUTL SM-17-17.56

Αλληλογραφία Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-17-17.58

Επιστολή προς τον Σ.Μιχαηλίδη από την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών ημερομηνίας 7/7/1964 για θέματα της Ενώσεως

CYUTL SM-17-17.59

Αλληλογραφία Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-17-17.67

Επιστολή Friedrich προς Σόλωνα Μιχαηλίδη 8/5/1964

CYUTL SM-17-17.73

Αλληλογραφία Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-17-17.79

Φωτογραφίες Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-18-18.1

Φωτογραφίες Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-18-18.14

XIV concorso polifonico internazionale «Guido d' Arezzo»

CYUTL SM-8-8.42

Concert simfonic extraordinar

CYUTL SM-8-8.44

The National Philharmonic Orchestra

CYUTL SM-8-8.50

Μουσικές εκδόσεις και παραδοσιακά μουσικά όργανα

CYUTL SM-8-8.55

Cwmni cyhoeddi gwynn

CYUTL SM-8-8.56

Résultats 2131 à 2160 sur 2321