Αρχεία Βιβλιοθήκης

Εμφανίζει 2224 αποτελέσματα Digital object

Καταγραφή ψήφων

CYUTL NX-9-9.34

Καλλιτεχνικό ταξίδι στην Ισπανία το Διεθνές Συνέδριο Λαϊκής Μουσικής στο Λονδίνο: ανατύπωσις εκ του ΙΗ' τόμου των Κυπριακών Γραμμάτων

CYUTL SM-9-9.34

Δακτυλογραφημένη επιστολή από το διδακτικό προσωπικό Γυμνασίου Λεμεσού προς την εφορεία Ελληνικών Σχολείων Λεμεσού

CYUTL NX-9-9.35

Το Φεστιβάλ Μουσικής στην Ουαλλία και Γιουγκοσλαβία: ανάτυπο από τον ΙΖ' Τόμο των Κυπριακών Γραμμάτων

CYUTL SM-9-9.35

Η Φιλανδική μουσική: ανατύπωση από τα Κυπριακά Γράμματα έτος Δ΄, αρ. 11, Μάρτης 1940

CYUTL SM-9-9.36

Χειρόγραφη επιστολή του Παναγιώτη Κυδωνόπουλου

CYUTL NX-9-9.36

Θέματα αρμονίας

CYUTL SM-9-9.37

Πρακτικά συνεδρίας 16/6/1936

CYUTL NX-9-9.37

Δακτυλογραφήμενη επιστολή της Διευθύντριας Ανώτερου Παρθεναγωγείου Λεμεσού

CYUTL NX-9-9.38

Σημειώσεις αρμονίας

CYUTL SM-9-9.38

Χειρόγραφη σημείωση του Νικόλαου Ξιούτα για την Ο.Λ.Μ.Ε.Κ.

CYUTL NX-9-9.39

Σημειώσεις οργανολογίας - ενορχηστρόσεως Σ. Μιχαηλίδη

CYUTL SM-9-9.39

Ποια τα αίτια της αυξήσεως του εγκλήματος και τι πρέπει να γίνει δια την περιστολή του

CYUTL NX-2-9-9.4

Δακτυλογραφημένο Προσχέδιον Καταστατικού Ίδρυσης

CYUTL NX-9-9.4

Θέματα Αρμονίας - Κρατικόν Ωδείον Θεσ/νίκης

CYUTL SM-9-9.4

Σημειώσεις αρμονίας

CYUTL SM-9-9.40

Χειρόγραφη σημείωση του Νικόλαου Ξιούτα για την οργάνωση των καθηγητών Κύπρου

CYUTL NX-9-9.40

Χειρόγραφη σημείωση του Νικόλαου Ξιούτα για την οργάνωση των καθηγητών Κύπρου

CYUTL NX-9-9.41

Τετράδιο με σημειώσεις σχετικά με τη μουσική

CYUTL SM-9-9.41

Χειρόγραφη σημείωση Νικόλαου Ξιούτα για μηνιαίους μισθούς σε δραχμές

CYUTL NX-9-9.42

Σημειώσεις ιστορία της μουσικής

CYUTL SM-9-9.42

Χειρόγραφη σημείωση του Νικόλαου Ξιούτα, νομοθετικό διάταγμα

CYUTL NX-9-9.43

Σημειώσεις Οργανολογίας - ενορχηστρώσεως Σ. Μιχαηλίδη

CYUTL SM-9-9.43

Δακτυλογραφημένο απόκομμα περί την οργάνωση της Μέσης Παιδείας

CYUTL NX-9-9.44

Σημειώσεις φυγής

CYUTL SM-9-9.44

Χειρόγραφος κατάλογος καθηγητών Γυμνασίου Λεμεσού, σχολικό έτος 1937-1938

CYUTL NX-9-9.45

Τετράδιο με παρτιτούρες από δημοτικά τραγούδια

CYUTL SM-9-9.45

Τετράδιο μουσικής

CYUTL SM-9-9.46

Χειρόγραφη επιστολή Ν. Γ. Πάτρος προς Νικόλαο Ξιούτα

CYUTL NX-9-9.46.1

Χειρόγραφη επιστολή Ν. Γ. Πάτρος προς Νικόλαο Ξιούτα

CYUTL NX-9-9.46.2

Αποτελέσματα 2131 έως 2160 από 2224