Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 2321 results Digital object

Φωτογραφίες Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-18-18.14

XIV concorso polifonico internazionale «Guido d' Arezzo»

CYUTL SM-8-8.42

Concert simfonic extraordinar

CYUTL SM-8-8.44

The National Philharmonic Orchestra

CYUTL SM-8-8.50

Μουσικές εκδόσεις και παραδοσιακά μουσικά όργανα

CYUTL SM-8-8.55

Cwmni cyhoeddi gwynn

CYUTL SM-8-8.56

Περί εγκρίσεως παρατάσεως νοσηλείας εις αλλοδαπήν της Καλλιόπης συζ. Σόλ. Μιχαηλίδη Πολ. Συν/χου

CYUTL SM-8-8.58

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.60

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.68

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.69

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.77

Συγχαρητήριες επιστολές και τηλεγραφήματα για τη βράβευση του βιβλίου του Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.80

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.81

Concerto della radiorchestra diretta da Otmar Mussio

CYUTL SM-8-8.82

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.85

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.87

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.88

Συμπληρωματικός κανονισμός περι προσόντων των καθηγητών Μέσης Εκπαιδεύσεως

CYUTL SM-8-8.100

Τα πολιτιστικά προβλήματα της Θεσσαλονίκης: σειρά άρθρων του Μωρίς Σαλτιέλ που δημοσιεύτηκαν στη «Θεσσαλονίκη» από 17-27 Ιανουαρίου 1977

CYUTL SM-8-8.104

Συναυλίες Λίντας Λεούση

CYUTL SM-8-8.108

Συνέντευξη και βιογραφικό Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.112

Έγγραφα από εξετάσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.113

Διπλώματα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.118

Ecole Normale de Musique de Paris

CYUTL SM-8-8.128

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.130

Προσκλήσεις για μουσικές εκδηλώσεις στην Ιταλία

CYUTL SM-8-8.132

Προγράμματα από συναυλίες

CYUTL SM-8-8.134

Greek song-dance

CYUTL SM-9-9.26

Σημειώσεις αρμονίας

CYUTL SM-9-9.38

Σημειώσεις οργανολογίας - ενορχηστρόσεως Σ. Μιχαηλίδη

CYUTL SM-9-9.39

Results 2161 to 2190 of 2321