Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 2333 results Digital object

Αλληλογραφία Σόλωνα Μιχαηλίδη με τον Hon. Secretatry International Folk Music Council

CYUTL SM-17-17.19

Αλληλογραφία Σόλωνα Μιχαηλίδη με τον Hon. Secretatry International Folk Music Council

CYUTL SM-17-17.22

Αλληλογραφία Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-17-17.34

Αλληλογραφία Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-17-17.47

Αλληλογραφία Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-17-17.49

Αλληλογραφία Σόλωνα Μιχαηλίδη με Charles Schiff Charleston Symphony Orchestra

CYUTL SM-17-17.56

Αλληλογραφία Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-17-17.58

Επιστολή προς τον Σ.Μιχαηλίδη από την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών ημερομηνίας 7/7/1964 για θέματα της Ενώσεως

CYUTL SM-17-17.59

Αλληλογραφία Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-17-17.67

Επιστολή Friedrich προς Σόλωνα Μιχαηλίδη 8/5/1964

CYUTL SM-17-17.73

Αλληλογραφία Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-17-17.79

Φωτογραφίες Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-18-18.1

Φωτογραφίες Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-18-18.14

XIV concorso polifonico internazionale «Guido d' Arezzo»

CYUTL SM-8-8.42

Concert simfonic extraordinar

CYUTL SM-8-8.44

The National Philharmonic Orchestra

CYUTL SM-8-8.50

Μουσικές εκδόσεις και παραδοσιακά μουσικά όργανα

CYUTL SM-8-8.55

Cwmni cyhoeddi gwynn

CYUTL SM-8-8.56

Περί εγκρίσεως παρατάσεως νοσηλείας εις αλλοδαπήν της Καλλιόπης συζ. Σόλ. Μιχαηλίδη Πολ. Συν/χου

CYUTL SM-8-8.58

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.60

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.68

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.69

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.77

Συγχαρητήριες επιστολές και τηλεγραφήματα για τη βράβευση του βιβλίου του Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.80

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.81

Concerto della radiorchestra diretta da Otmar Mussio

CYUTL SM-8-8.82

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.85

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.87

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-8-8.88

Συμπληρωματικός κανονισμός περι προσόντων των καθηγητών Μέσης Εκπαιδεύσεως

CYUTL SM-8-8.100

Results 2161 to 2190 of 2333