Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 2394 results Digital object

Αποσπάσματα από εκθέσεις Ιδεών Υποψηφίων περιοχής Θεσ/νίκης έτους 1966

CYUTL SM-15-15.44

Festival Chronicles Greek Progamme

CYUTL SM-16-16.3

Έγγραφα του Σόλώνα Μιχαηλίδη από Φεστιβάλ και Συνέδρια

CYUTL SM-16-16.6

Εκθέσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη πάνω σε φεστιβάλ που συμμετείχε

CYUTL SM-16-16.7

International Folk Music Council

CYUTL SM-16-16.8

International Folk Music Council

CYUTL SM-16-16.9

Προσκλήσεις στο Σόλωνα Μιχαηλίδη για συμμετοχή σε συνέδρια στη Γερμανία

CYUTL SM-16-16.12

Έκθεση προς τον Πρόεδρο του Συνεδρίου από το Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με τα σημαντικότερα σημεία του Radio Section

CYUTL SM-16-16.17

Greek folk - music - preservation of the traditional practice of the folk-music in Greece by Solon Michaelides

CYUTL SM-16-16.23

Σημειώσεις σχετικά με συνέδρια του 1948

CYUTL SM-16-16.25

International Folk Music Council Directory of organization concerned wholly or in part with Folk Music (Dance and Song) questionnaire

CYUTL SM-16-16.26

Carte de congressiste Premier Congrès International de Folklore Musical à Bâle (Suisse), du lundi 13 au samedi 18 septembre 1948 του Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-16-16.29

International Folk Music Conference Indiana University Bloomington, Indianna, U.S.A. July 17th-21th, 1950

CYUTL SM-16-16.40

Festival of Yugoslavia Folk Dance and Song Zagreb, Yugoslavia September 8th to 14th, 1951

CYUTL SM-16-16.42

Journal of the International Folk Music Council

CYUTL SM-16-16.44

Report of the Fourth Meeting of the General Assembly and an interim report of the Fifth Annual International Conference held at Cecil Sharp House, London, July 14th to 19th, 1952

CYUTL SM-16-16.53

Report of the Eighth Meeting of the General Assembly held in conjunction with the Ninth Annual Conference at Trossingen and Stuttgart, Germany July 25th to 31st, 1956

CYUTL SM-16-16.58

Bulletin of the International Folk Music Council, No. XI, March, 1957

CYUTL SM-16-16.59

International Folk Music Council Programme of Ninth Annual Conference Germany 1956

CYUTL SM-16-16.61

Journal of the International Folk Music Council Notice to Reviewers

CYUTL SM-16-16.70

Χειρόγραφες σημειώσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με διαγωνισμό του Llangollen International Musical Eisteddfod

CYUTL SM-16-16.71

Congresso internazionale di musica mediterranea

CYUTL SM-16-16.76

Το Διεθνές Συνέδριο Λαϊκής Μουσικής (που έγινε στην Βασιλεία της Ελβετίας 13-18 Σεπτ. 1948)

CYUTL SM-16-16.77

Llangolen International Musical Eistedfod

CYUTL SM-16-16.82

Llangolen International Musical Eisteddfod 1978: List of duties

CYUTL SM-16-16.83

Όροι συμμετοχής εις τον Διαγωνισμόν δια την μελοποίησιν του Ύμνου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-16-16.87

Αλληλογραφία Σόλωνα Μιχαηλίδη με το διαγωνισμό συνθέσεως τραγουδιού Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-16-16.88

International Folk Music Council Twenty-second Conference San Sebastian - Spain Thursday, July 26 to Wednesday. August 1, 1973

CYUTL SM-16-16.94

Αλληλογραφία Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-17-17.9

Αλληλογραφία Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-17-17.14

Results 2191 to 2220 of 2394