Αρχεία Βιβλιοθήκης

Affichage de 2130 résultats Objet numérique

Περί παραμονής του κ. Σόλωνος Μιχαηλίδη επί διετίαν εις την Διεύθυνσιν του Ωδείου 26/9/1970

CYUTL SM-10-10.37

Αλληλογραφία από Κύπρου Μακάριο, Χριστούγεννα 1965

CYUTL NX-10-10.37

Έγγραφα Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.38

Πιστοποιητικό για Μιχάλη Τσεριώτη

CYUTL NX-10-10.38

Αλληλογραφία

CYUTL NX-10-10.39

Εξεταστικαί επιτροπαί

CYUTL SM-10-10.39

Ποια τα δικαιώματα ενός γυμνασιάρχη;

CYUTL NX-2-10-10.4

Επιστολή Γραφείου Παιδείας

CYUTL NX-10-10.4

Υπηρεσιακά Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.4

Κάρτα 18/7/1932

CYUTL NX-10-10.40

Ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτήρια

CYUTL SM-10-10.40

Περί οργανώσεως και λειτουργίας του Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.41

Έγγραφα σχετικά με το Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.42

Έγγραφα Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.43

Ο λόγος του Νικόλα Ξιούτα στες τελευταίες δημοτικές εκλογές 19/3/1943

CYUTL NX-2-10-10.5

Επιστολή Γραφείου Παιδείας

CYUTL NX-10-10.5

H πεντηκονταετηρίδα του Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.5

Φιλολογικό μνημόσυνον

CYUTL SM-10-10.6

Επιστολή Νικόλαου Ξιούτα προς πρόεδρο Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως

CYUTL NX-10-10.6

Απάντηση διοικητικού λειτουργού Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως

CYUTL NX-10-10.7

Λώρης Μαργαρίτης - Καλιτεχνικό μνημόσυνο

CYUTL SM-10-10.7

Ομιλία του κ.Σόλωνος Μιχαηλίδη

CYUTL SM-10-10.8

Επιστολή Νικόλαου Ξιούτα προς Διευθυντή Παιδείας

CYUTL NX-10-10.8

Επικήδεια ομιλία

CYUTL SM-10-10.9

Απάντηση επιστολής από τον Director of Education

CYUTL NX-10-10.9

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δημητρίων 1966 που συμμετέχει η Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

CYUTL SM-11-11.1

Κανονισμοί του Πρώτου Συνεργατικού Παντοπωλείου Λεμεσού

CYUTL NX-11-11.1

22α συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.10

Συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος

CYUTL SM-11-11.11

17η συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.12

Résultats 241 à 270 sur 2130