Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 2394 results Digital object

Περί παραμονής του κ. Σόλωνος Μιχαηλίδη επί διετίαν εις την Διεύθυνσιν του Ωδείου 26/9/1970

CYUTL SM-10-10.37

Κάρτα από Κύπρου Μακάριο, Χριστούγεννα 1965

CYUTL NX-10-10.37

Έγγραφα Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.38

Πιστοποιητικό για Μιχάλη Τσεριώτη

CYUTL NX-10-10.38

Αλληλογραφία

CYUTL NX-10-10.39

Εξεταστικαί επιτροπαί

CYUTL SM-10-10.39

Ποια τα δικαιώματα ενός γυμνασιάρχη;

CYUTL NX-2-10-10.4

Γραφείο Παιδείας προς Νικόλαο Ξιούτα 10.7.1934

CYUTL NX-10-10.4

Υπηρεσιακά Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.4

Κάρτα από Ελλάδα 18/7/1932

CYUTL NX-10-10.40

Σχέδιο νομοθετικού διατάγματος : μουσικά εκπαιδευτήρια

CYUTL SM-10-10.40

Εφημερίς της κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

CYUTL SM-10-10.41

Έγγραφα σχετικά με το Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.42

Έγγραφα Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.43

Ο λόγος του Νικόλα Ξιούτα στες τελευταίες δημοτικές εκλογές 19/3/1943, «ΧΡΟΝΟΣ» 8/4/1943

CYUTL NX-2-10-10.5

Γραφείο Παιδείας προς Νικόλαο Ξιούτα 20.7.1934

CYUTL NX-10-10.5

H πεντηκονταετηρίδα του Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.5

Φιλολογικό μνημόσυνον Γ. Βακαλόπουλου

CYUTL SM-10-10.6

Δακτυλογραφημένο αντίγραφο επιστολής Νικόλαου Ξιούτα προς πρόεδρο Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως 2.3.1965

CYUTL NX-10-10.6

Απάντηση διοικητικού λειτουργού Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως 30.3.1965

CYUTL NX-10-10.7

Καλιτεχνικό μνημόσυνο Λώρης Μαργαρίτη

CYUTL SM-10-10.7

Ομιλία του κ.Σόλωνος Μιχαηλίδη εκφωνηθείσα εις το φιλολογικόν μνημόσυνον του αείμνηστου Φιλοκτήτη Οικονομίδη

CYUTL SM-10-10.8

Επιστολή Νικόλαου Ξιούτα προς Διευθυντή Παιδείας 30.5.1934

CYUTL NX-10-10.8

Επικήδεια ομιλία

CYUTL SM-10-10.9

Απάντηση επιστολής από τον Director of Education προς Νικόλαο Ξιούτα 2.6.1934

CYUTL NX-10-10.9

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δημητρίων 1966 που συμμετέχει η Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

CYUTL SM-11-11.1

Κανονισμοί του Πρώτου Συνεργατικού Παντοπωλείου Λεμεσού

CYUTL NX-11-11.1

22α συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.10

Συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος

CYUTL SM-11-11.11

17η συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.12

Results 241 to 270 of 2394