Αρχεία Βιβλιοθήκης

Εμφανίζει 2142 αποτελέσματα Digital object

Dictionary of International Biography

CYUTL SM-8-8.32

Ecole Normale de Musique de Paris

CYUTL SM-8-8.128

Ecole Normale de Musique de Paris - 1932-35

CYUTL SM-9-9.2

Email από Lois Costa Harakis και Byron

CYUTL NX-17-17.11

Etymology

CYUTL NX-3-4-4.2

Eλαφρολαικά

CYUTL TM-2-2C-2C7

Eλληνική δημοτική μουσική

CYUTL SM-9-9.17

Eπιστολή Σόλωνα Μιχαηλίδη προς τον Πρόεδρο και λοιπά μέλη της εφορείας των Ελληνικών εκπαιδευτηρίων Λεμεσού όπου ανακοινώνει ότι παραιτείται για να αναλάβει τη διεύθυνση του Ωδείου Θεσσαλονίκης 7/6/1957

CYUTL SM-14-14.7

Eπιστολή από Αντρέα Πατσαλίδου

CYUTL NX-2-10-10.1.11

Eπιστολή από Σταύρο Μιχαήλ

CYUTL NX-2-10-10.1.5

Eπιστολή από Χαράλαμπο Πελενδρίτη

CYUTL NX-2-10-10.1.12

Festival Chronicles Greek Progamme

CYUTL SM-16-16.3

Festival of Yugoslavia Folk Dance and Song Zagreb, Yugoslavia September 8th to 14th, 1951

CYUTL SM-16-16.42

Fifth Annual Conference Cecil Sharp House, London, July 14th to 19th, 1952: Interim Report of Proceedings relating to Folk Music in Radio

CYUTL SM-16-16.52

Fifth meeting of the Radio Committee of the International Folk Music Council, Paris, 1956

CYUTL SM-16-16.62

Folk Songs of East Czechoslovakia: Methods of Performance and Notation by Dr. Karel Vetterl (Brno)

CYUTL SM-15-15.16

Folklore musical et musicologie comparee: musical folklore and comparative musicology

CYUTL SM-15-15.21

French service la de de le heure de l' apres midi Mardi 25 Mars 1947 Annonces

CYUTL SM-8-8.71

Front flap και Jacket/Back του βιβλίου του Σόλωνα Μιχαηλίδη The Music of Ancient Greece an Encyclopedia

CYUTL SM-6-6.31

Für jugeud Musiziert Weichersheim Prof. David Wilde

CYUTL SM-15-15.28

General Conference Basle Switzerland

CYUTL SM-16-16.22

Greek folk - music - preservation of the traditional practice of the folk-music in Greece by Solon Michaelides

CYUTL SM-16-16.23

Greek folk music

CYUTL SM-9-9.11

Greek programme: 19.30-20.00 Bst Friday, 11th July, 1952 Radio chronicles

CYUTL SM-8-8.73

Greek song-dance

CYUTL SM-9-9.26

H Αρμονία της σύγχρονης μουσικής του κ. Σόλωνα Μιχαηλίδη: ανακοίνωση του Ακαδημαϊκού κ. Μανώλη Καλομοίρη στην Ακαδημία Αθηνών την 2 Μαΐου 1946

CYUTL SM-6-6.15

H ζωή και η δράση των συλλόγων από ψυχολογική άποψη

CYUTL NX-15-15.1

H μουσική στον σύγχρονο κόσμο

CYUTL SM-9-9.21

H πεντηκονταετηρίδα του Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.5

Hangeversenykronika

CYUTL SM-5-5.40

Αποτελέσματα 61 έως 90 από 2142