Αρχεία Βιβλιοθήκης

Εμφανίζει 2229 αποτελέσματα Digital object

Concorso Pianitico Internazionale Ferruccio Busoni 1973

CYUTL SM-16-16.91

Conference on the scientific study of folk muisic July 1956

CYUTL SM-16-16.11

Conférence Internationale sur le Rôle et la Place de la Musique dans l'Education des Jeunes et des Adultes

CYUTL SM-16-16.48

Conférence internationale sur le rôle et la place de la Musique dans l'éducation de la jeunesse et des adultes

CYUTL SM-16-16.47

Congresso internazionale di musica mediterranea

CYUTL SM-16-16.76

Congroso Internacional de Folklore Palma de Mallorca 1952

CYUTL SM-16-16.75

Conservation de la traditionelle de la musique populaire de Grece par Dr. Solon Michaelldes (Chypre)

CYUTL SM-16-16.27

Crux Fidelis

CYUTL SM-1-1.16

Cwmni cyhoeddi gwynn

CYUTL SM-8-8.56

Danish Folk Music

CYUTL SM-8-8.57

Dictionary of International Biography

CYUTL SM-8-8.32

Ecole Normale de Musique de Paris

CYUTL SM-8-8.128

Ecole Normale de Musique de Paris - 1932-35

CYUTL SM-9-9.2

Email από Lois Costa Harakis και Byron

CYUTL NX-17-17.11

Etymology

CYUTL NX-3-4-4.2

Eλαφρολαικά

CYUTL TM-2-2C-2C7

Eλληνική δημοτική μουσική

CYUTL SM-9-9.17

Eπιστολή Σόλωνα Μιχαηλίδη προς τον Πρόεδρο και λοιπά μέλη της εφορείας των Ελληνικών εκπαιδευτηρίων Λεμεσού όπου ανακοινώνει ότι παραιτείται για να αναλάβει τη διεύθυνση του Ωδείου Θεσσαλονίκης 7/6/1957

CYUTL SM-14-14.7

Eπιστολή από Αντρέα Πατσαλίδου

CYUTL NX-2-10-10.1.11

Eπιστολή από Σταύρο Μιχαήλ

CYUTL NX-2-10-10.1.5

Eπιστολή από Χαράλαμπο Πελενδρίτη

CYUTL NX-2-10-10.1.12

Festival Chronicles Greek Progamme

CYUTL SM-16-16.3

Festival of Yugoslavia Folk Dance and Song Zagreb, Yugoslavia September 8th to 14th, 1951

CYUTL SM-16-16.42

Fifth Annual Conference Cecil Sharp House, London, July 14th to 19th, 1952: Interim Report of Proceedings relating to Folk Music in Radio

CYUTL SM-16-16.52

Fifth meeting of the Radio Committee of the International Folk Music Council, Paris, 1956

CYUTL SM-16-16.62

Folk Songs of East Czechoslovakia: Methods of Performance and Notation by Dr. Karel Vetterl (Brno)

CYUTL SM-15-15.16

Folklore musical et musicologie comparee: musical folklore and comparative musicology

CYUTL SM-15-15.21

French service la de de le heure de l' apres midi Mardi 25 Mars 1947 Annonces

CYUTL SM-8-8.71

Front flap και Jacket/Back του βιβλίου του Σόλωνα Μιχαηλίδη The Music of Ancient Greece an Encyclopedia

CYUTL SM-6-6.31

Für jugeud Musiziert Weichersheim Prof. David Wilde

CYUTL SM-15-15.28

Αποτελέσματα 61 έως 90 από 2229