Αρχεία Βιβλιοθήκης

Affichage de 2130 résultats Objet numérique

Όπερα Οδυσσέας, Χαιρετισμός του Οδυσσέα

CYUTL SM-1-1.12.7

Όπερα Οδυσσέας, Χαιρετισμός του Οδυσσέα

CYUTL SM-1-1.12.8

Όπερα Οδυσσέας, Πρελούντιο

CYUTL SM-1-1.12.9

Εθνικός Ύμνος

CYUTL SM-1-1.13

Οιδίπους Τύραννος, Μουσική για την τραγωδία του Σοφοκλή

CYUTL SM-1-1.14

Η Λεύκα

CYUTL SM-1-1.15

Crux Fidelis

CYUTL SM-1-1.16

Ο χορός του Ζαλόγγου - The Dance of Zalongo

CYUTL SM-1-1.17

Ελληνική Όρθος

CYUTL SM-1-1.18

Η Αίγια η Κότσιηνη: ποιμενικό της Κύπρου

CYUTL SM-1-1.19

Διορισμός εις το Γυμνάσιο και Ανώτερο Παρθεναγωγείο, 1931-1932

CYUTL NX-1-1.2

Δύο Βυζαντινά Σκίτσα

CYUTL SM-1-1.2

Ομιλία 17/12/1992

CYUTL GA-1-1.2.-1.2.1

Η Προσευχή του Ταπεινού

CYUTL SM-1-1.20

Η Προσευχή του Ταπεινού (παρτιτούρες οργάνων)

CYUTL SM-1-1.20.1

Η Ρωμιοσύνη (από την 9η Ιουλίου)

CYUTL SM-1-1.21

Η Φλογέρα - La Flute

CYUTL SM-1-1.22

Η Χαρά

CYUTL SM-1-1.23

Κερύνεια μου

CYUTL SM-1-1.24

Τα μαύρα μάθκια (Στίχοι Λιπέρτη)

CYUTL SM-1-1.25

Τα μάτια σου (Στίχοι: Ν. Κρανιδιώτη)

CYUTL SM-1-1.26

Το τραγούδι του Γάμου (πολυφωνική επεξεργασία του Κυπριακού τραγουδιού)

CYUTL SM-1-1.27

Χαίρε Μαρία-Ave Maria- Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει

CYUTL SM-1-1.28

Χαίρε Μαρία

CYUTL SM-1-1.28.1

Χαίρε Μαρία (για ανδρική χορωδία)

CYUTL SM-1-1.28.2

Χαίρε Μαρία (για ανδρική χορωδία)

CYUTL SM-1-1.28.3

Τρίο για βιολί, τσέλο και πιάνο

CYUTL SM-1-1.29

Trio (μέρος του τσέλου)

CYUTL SM-1-1.29.1

Τρίο για βιολί, τσέλο και πιάνο (Σκίτσο)

CYUTL SM-1-1.29.2

Διορισμός εις το Αθηναϊδειον Γυμνάσιον Θηλέων για το σχολικό έτος 1956-1957

CYUTL NX-1-1.3

Résultats 31 à 60 sur 2130