Αρχεία Βιβλιοθήκης

Affichage de 2394 résultats Objet numérique

Σημειώσεις από τις παραδόσεις του κ. Διευθυντού προς τους κ. Ρούσοον και Μ. Σταυρίδην / 31-8-63

CYUTL SM-9-9.6

Προκαταρκτική σύσκεψις 20/11/1938

CYUTL NX-9-9.6

Χειρόγραφη επιστολή Δημήτρη Κουτουμάνου προς Νικόλαο Ξιούτα, 24/3/1938

CYUTL NX-9-9.60

Χειρόγραφη επιστολή Δημήτρη Κουτουμάνου προς Νικόλαο Ξιούτα, 14/2/1938

CYUTL NX-9-9.61

Χειρόγραφη επιστολή Δημήτρη Κουτουμάνου προς Νικόλαο Ξιούτα, 12/1/1938

CYUTL NX-9-9.62

Χειρόγραφη επιστολή Δημήτρη Κουτουμάνου προς Νικόλαο Ξιούτα, 9/12/1937

CYUTL NX-9-9.63

Χειρόγραφη επιστολή Δημήτρη Κουτουμάνου προς Νικόλαο Ξιούτα, 7/9/1937

CYUTL NX-9-9.64

Χειρόγραφη επιστολή Δημήτρη Κουτουμάνου προς Νικόλαο Ξιούτα, 8/7/1936

CYUTL NX-9-9.65

Η χθεσινής συνέλευσις Λειτουργών Μέσης Παιδείας

CYUTL NX-9-9.66

Η οργάνωσις των καθηγητών

CYUTL NX-9-9.67

Μια οργάνωσις με διπλούν προορισμόν

CYUTL NX-9-9.68

Προτείνεται η σταθεροποίησις των μισθών των καθηγητών εις τα επιχορηγούμενα εκπαιδευτήρια

CYUTL NX-9-9.69

Αρμονία σύγχρονος

CYUTL SM-9-9.7

Πρακτικά Συνεδρίας Προσωρινής Οργανωτικής Επιτροπής 4/1/1939 από Δ. Κουτουμάνο

CYUTL NX-9-9.7

Η εξύψωση της παιδείας

CYUTL NX-9-9.70

Έχει βάσεις η οργάνωσις των καθηγητών;

CYUTL NX-9-9.71

Οι συνταξιοδοτούμενοι υπο της Ελληνικής Κυβερνήσεως

CYUTL NX-9-9.72

Σκέψεις και γνώμαι: με νέον ρυθμόν ζωής

CYUTL NX-9-9.73

Οι καθηγηταί του Παγκύπριου Γυμνασίου αρνούνται να προσχωρήσουν εις την Οργάνωσιν Λειτουργών Μέσης Παιδείας

CYUTL NX-9-9.74

Η κοινή γνώμη εβεβαιώθη πλήρως

CYUTL NX-9-9.75

Γύρω από την οργάνωσιν των καθηγητών : Από την αντίδρασην προς την θετικήν ενέργειαν

CYUTL NX-9-9.76

Υποσιτισμός και παιδαγωγική

CYUTL NX-9-9.77

Γύρω από την οργάνωσιν μέσης παιδείας

CYUTL NX-9-9.78

Το εκπαιδευτικόν ζήτημα της Κύπρου : η μέση εκπαίδευσις εν Κύπρω

CYUTL NX-9-9.79

Δημοτικό τραγούδι

CYUTL SM-9-9.8

Χειρόγραφη επιστολή προς τον κύριον γυμνασιάρχη και λοιπούς συναδέλφους του Γυμνασίου Λεμεσού, 22/10/1938

CYUTL NX-9-9.8.1

Χειρόγραφη επιστολή Γυμνασιάρχη και καθηγητών Γυμνασίου Βαρωσίων προς τον Γυμνασιάρχη του Γυμνασίου Λεμεσού, 22/10/1938

CYUTL NX-9-9.8.2

Ιδρύθη το ταμείον προνοίας των καθηγητών του Παγκύπριου Γυμνασίου : αύξησις τις κλίμακος μισθών

CYUTL NX-9-9.80

Καθηγητικός σύνδεσμος

CYUTL NX-9-9.81

Πρακτικόν πνεύμα και κλασσικαί σπουδαί

CYUTL NX-9-9.82

Résultats 2161 à 2190 sur 2394