Αρχεία Βιβλιοθήκης

Εμφανίζει 2328 αποτελέσματα Digital object

Certificate of Identity

CYUTL SM-8-8.115

Charles Schiff biography

CYUTL SM-15-15.33

Charleston Symphony Orchestra Season 1972-73, 20/3

CYUTL SM-8-8.96

Charleston Sympony Orchestra

CYUTL SM-15-15.31

Concert simfonic

CYUTL SM-8-8.43

Concert simfonic

CYUTL SM-8-8.45

Concert simfonic extraordinar

CYUTL SM-8-8.44

Concerto della radiorchestra diretta da Otmar Mussio

CYUTL SM-8-8.82

Concorso Pianitico Internazionale Ferruccio Busoni 1973

CYUTL SM-16-16.91

Conference on the scientific study of folk muisic July 1956

CYUTL SM-16-16.11

Conférence Internationale sur le Rôle et la Place de la Musique dans l'Education des Jeunes et des Adultes

CYUTL SM-16-16.48

Conférence internationale sur le rôle et la place de la Musique dans l'éducation de la jeunesse et des adultes

CYUTL SM-16-16.47

Congresso internazionale di musica mediterranea

CYUTL SM-16-16.76

Congroso Internacional de Folklore Palma de Mallorca 1952

CYUTL SM-16-16.75

Conservation de la traditionelle de la musique populaire de Grece par Dr. Solon Michaelldes (Chypre)

CYUTL SM-16-16.27

Crux Fidelis

CYUTL SM-1-1.16

Cwmni cyhoeddi gwynn

CYUTL SM-8-8.56

Danish Folk Music

CYUTL SM-8-8.57

Dictionary of International Biography

CYUTL SM-8-8.32

Ecole Normale de Musique de Paris

CYUTL SM-8-8.128

Ecole Normale de Musique de Paris - 1932-35

CYUTL SM-9-9.2

Email από Lois Costa Harakis και Byron

CYUTL NX-17-17.11

Etymology

CYUTL NX-3-4-4.2

Eλαφρολαικά

CYUTL TM-2-2C-2C7

Eλληνική δημοτική μουσική

CYUTL SM-9-9.17

Eπιστολή Σόλωνα Μιχαηλίδη προς τον Πρόεδρο και λοιπά μέλη της εφορείας των Ελληνικών εκπαιδευτηρίων Λεμεσού όπου ανακοινώνει ότι παραιτείται για να αναλάβει τη διεύθυνση του Ωδείου Θεσσαλονίκης 7/6/1957

CYUTL SM-14-14.7

Eπιστολή από Αντρέα Πατσαλίδου

CYUTL NX-2-10-10.1.11

Eπιστολή από Σταύρο Μιχαήλ

CYUTL NX-2-10-10.1.5

Eπιστολή από Χαράλαμπο Πελενδρίτη

CYUTL NX-2-10-10.1.12

Festival Chronicles Greek Progamme

CYUTL SM-16-16.3

Αποτελέσματα 151 έως 180 από 2328