Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 2394 results Digital object

Φωτογραφίες Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-18-18.16

Κερύνεια: συμφωνική εικόνα

CYUTL SM-4-4.2

Αποδείξεις από βιβλία που μελέτησε ο Σόλωνας Μιχαηλίδης

CYUTL SM-4-4.3

Αποδείξεις από βιβλία που μελέτησε ο Σόλωνας Μιχαηλίδης

CYUTL SM-4-4.14

Αποδείξεις από βιβλία που μελέτησε ο Σόλωνας Μιχαηλίδης

CYUTL SM-4-4.15

Χειρόγραφο σημείωμα του Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με την απώλεια του μουσουργού Θεόδωρου Καρυωτάκη

CYUTL SM-4-4.19

Χειρόγραφα σημειώματα με συναυλίες που διευθύνει ο Σόλων Μιχαηλίδης και με προσκεκλημένους Γάλλους μουσικούς

CYUTL SM-4-4.20

Πληροφορίες που πήρε ο Σόλων Μιχαηλίδης από τη Βιβλιοθήκη του Βρετανικού μουσείο για το βιβλίο του

CYUTL SM-4-4.21

Χειρόγραφο σημείωμα του Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-4-4.22

Χειρόγραφο σημείωμα του Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-4-4.24

Χειρόγραφο Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με τιμές προϊόντων

CYUTL SM-4-4.26

Αποδείξεις Σόλωνα Μιχαηλίδη από ξενοδοχεία

CYUTL SM-4-4.27

Απόδειξη ανανέωσης συνδρομής Σόλωνα Μιχαηλίδη στο International Folk Music Council

CYUTL SM-4-4.31

Income tax receipt του Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-4-4.32

Resume of a Lecture in the "Greek Folk - Music -Preservation of the traditional practice of Folk Music in Greece"

CYUTL SM-4-4.34

Χειρόγραφες σημειώσεις σχετικά με το βιβλίο ''Η αρμονία της σύγχρονης μουσικής''

CYUTL SM-4-4.35

Χειρόγραφες σημειώσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-4-4.46

Αποδείξεις είσπραξης δικαιωμάτων από ΑΕΠΙ του Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-4-4.47

Αποδείξεις Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-4-4.48

Απόδειξη πληρωμής του Σ. Μιχαηλίδη για τις υπηρεσίες του στο Morris Harvey College 19/3/1973

CYUTL SM-4-4.50

Σημειώσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με διαλέξεις του 1973

CYUTL SM-4-4.54

Χειρόγραφες σημειώσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-4-4.58

Απόδειξη παραλαβής 6 λιρών Αγγλίας στο International Folk Music Council από το Σόλωνα Μιχαηλίδη 19/2/1973

CYUTL SM-4-4.64

Χειρόγραφες σημειώσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-4-4.66

Αποκόμματα εφημερίδων για το Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-5-5.2

Αποκόμματα εφημερίδων για το Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-5-5.19

Αποκόμματα εφημερίδων για το Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-5-5.20

Αποκόμματα εφημερίδων για το Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-5-5.29

Αχρονολόγητα αποκόμματα για το Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-5-5.38

Σύσκεψις της επιτροπείας των διδασκάλων μετά έντιμων κυρίων Βουλευτών

CYUTL SM-5-5.42

Results 2101 to 2130 of 2394