Αρχεία Βιβλιοθήκης

Εμφανίζει 2409 αποτελέσματα Digital object

Greek folk music

CYUTL SM-9-9.11

Γύρω από την οργάνωσιν των λειτουργών μέσης παιδείας

CYUTL NX-9-9.110

Η οργάνωσις λειτουργών μέσης παιδείας, 16/4/1939

CYUTL NX-9-9.111

Η οργάνωσις των λειτουργών μέσης παιδείας από Ν. Ηλιάδης

CYUTL NX-9-9.112

Οι καθηγηταί του Παγκύπριου Γυμνασίου αρνούνται να προσχωρήσουν εις την οργάνωσιν λειτουργών Μέσης Παιδείας

CYUTL NX-9-9.113

Η διαβάθμισης των εν Κύπρο υπηρετούντων εκπαιδευτικών

CYUTL NX-9-9.114

Καλός οιωνός

CYUTL NX-9-9.115

Συνεδρία της Αρχιεπισκοπής

CYUTL NX-9-9.12

Lecture

CYUTL SM-9-9.12

Modern Greek music

CYUTL SM-9-9.13

Χειρόγραφη επιστολή Θ. Σοφοκλέους, κατάλογος και μισθοδοσία καθηγητών Γυμνασίου Κερύνειας, 1936

CYUTL NX-9-9.13

The neohellenic folk-music

CYUTL SM-9-9.14

Χειρόγραφη επιστολή Νίκου Κρανιδιώτη, 8/4/1940

CYUTL NX-9-9.14

Χειρόγραφες επιστολές του Πάνου Μέση προς Νικόλαο Ξιούτα, 25/2/1940 και 18/4/1940

CYUTL NX-9-9.15

Trinity music

CYUTL SM-9-9.15

The evolution music

CYUTL SM-9-9.16

Επιστολή του Δημήτρη Κουτουμάνου προς Νικόλαο Ξιούτα αναφορικά με Δέρβη-Παύλου Χ Ιωάννου

CYUTL NX-9-9.16.1

Αντίγραφο επιστολής Δημήτρη Κουτουμάνου

CYUTL NX-9-9.16.2

Δακτυλογραφημένη επιστολή Δημήτρη Κουτουμάνου για συμμετοχή σε συνεδρίαση της Ομοσπονδίας, 3/9/1937

CYUTL NX-9-9.17

Eλληνική δημοτική μουσική

CYUTL SM-9-9.17

Χειρόγραφη επιστολή Νικόλαου Ξιούτα προς πρόεδρο και μέλη της εφορείας των εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

CYUTL NX-9-9.18

Ελληνική λαϊκή μουσική

CYUTL SM-9-9.18

Χειρόγραφη επιστολή του Μ. Γεωργιάδη αναφορικά με τη κλίμακα μισθοδοσίας προς Νικόλαο Ξιούτα

CYUTL NX-9-9.19

Ελληνική μουσική 1830

CYUTL SM-9-9.19

Τομείς της Πόλης Λεμεσού, 1/10/1944

CYUTL NX-2-9-9.2

Ecole Normale de Musique de Paris - 1932-35

CYUTL SM-9-9.2

Δακτυλογραφημένο σχέδιο καταστατικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Μέσης Παιδείας

CYUTL NX-9-9.2

Κυπριακή δημοτική μουσική

CYUTL SM-9-9.20

Χειρόγραφη επιστολή Σωκράτη Μυριανθόπουλου στο Νικόλαο Ξιούτα

CYUTL NX-9-9.20

Απόκομμα εφημερίδας με τίτλο : «Η χθεσινή συνέλευσις Λειτουργών Μέσης Παιδείας»

CYUTL NX-9-9.21

Αποτελέσματα 2041 έως 2070 από 2409