Αρχεία Βιβλιοθήκης

Εμφανίζει 2130 αποτελέσματα Digital object

Υπηρεσιακά Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.23

Δήμος Λεμεσού, 1/2/1954

CYUTL NX-10-10.23

Υπηρεσιακά Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.24

Σύνδεσμος Κυριών Λεμεσού, 25/3/1963

CYUTL NX-10-10.24

Ίδρυμα υποτροφιών Λουκή Ακρίτα

CYUTL NX-10-10.25

Υπηρεσιακά Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.25

Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεως του Τ.Ε.Λ.Ω.Θ. υπ΄αριθμ. 96 της 4ης Ιουνίου 1964

CYUTL SM-10-10.26

Επιστολή Νικόλαου Ξιούτα προς διευθυντή Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου

CYUTL NX-10-10.26

Δακτυλογραφημένη επιστολή Κυριάκου Νεοκλέους

CYUTL NX-10-10.27

Υπηρεσιακά που ορίζουν το Σόλωνα Μιχαηλίδη ως μέλος εξεταστικών επιτροπών

CYUTL SM-10-10.27

Επιστολή και κάρτα στο Σόλωνα Μιχαηλίδη σε σχέση με την αποχώρηση του από την ενεργό υπηρεσία

CYUTL SM-10-10.28

Χειρόγραφη επιστολή τελειόφοιτων προς Νικόλαο Ξιούτα, 3/6/1950

CYUTL NX-10-10.28

Επιστολές και κάρτες για την αποχώρηση του Σόλωνα Μιχαηλίδη από το Ωδείο Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.29

Υπηρεσιακα Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.3

Επιστολή Νικόλα Ξιούτα προς πρόεδρο Σπύρο Κυπριανού

CYUTL NX-2-10-10.3

Επιστολή Γραφείου Παιδείας

CYUTL NX-10-10.3

Ευχαριστήρια επιστολή από Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο προς Νικόλαο Ξιούτα

CYUTL NX-10-10.30

Τηλεγράφημα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού Ωδείου Θεσσαλονίκης προς Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-10-10.30

Ευχαριστήρια επιστολή προς Νικόλαο Ξιούτα

CYUTL NX-10-10.31

Περί οργανώσεως και λειτουργίας του Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.31

Περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως του Β.Δ. Ι6/1966 "Περί ιδρύσεως Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων"

CYUTL SM-10-10.32

Διορισμός Νικόλαου Ξιούτα για το έτος 1933-1934

CYUTL NX-10-10.32

Διορισμός Νικόλαου Ξιούτα για το έτος 1932-1933

CYUTL NX-10-10.33

Επιστολές Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-10-10.33

Διορισμός Νικόλαου Ξιούτα για το έτος 1934-1935

CYUTL NX-10-10.34

Υπόμνημα Γιάννη Χρυσοπούλου για ζητήμα μουσικής και σχετική επιστολή

CYUTL SM-10-10.34

Αλληλογραφία 3 Δεκεμβρίου 1963 από Κυριάκο

CYUTL NX-10-10.35

Συμμετοχή Σόλωνα Μιχαηλίδη σε απολυτήριες εξετάσεις του Ωδείου Αθηνών

CYUTL SM-10-10.35

Κάρτα από κ. Σπύρο Κυπριανού, Οκτώβριος 1976

CYUTL NX-10-10.36

Συναυλία της μικτής χορωδίας του Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.36

Αποτελέσματα 211 έως 240 από 2130