Αρχεία Βιβλιοθήκης

Εμφανίζει 2316 αποτελέσματα Digital object

Διορισμός Νικόλαου Ξιούτα για το έτος 1934-1935

CYUTL NX-10-10.34

Υπόμνημα Γιάννη Χρυσοπούλου για ζητήμα μουσικής και σχετική επιστολή

CYUTL SM-10-10.34

Αλληλογραφία 3 Δεκεμβρίου 1963 από Κυριάκο

CYUTL NX-10-10.35

Συμμετοχή Σόλωνα Μιχαηλίδη σε απολυτήριες εξετάσεις του Ωδείου Αθηνών

CYUTL SM-10-10.35

Κάρτα από κ. Σπύρο Κυπριανού, Οκτώβριος 1976

CYUTL NX-10-10.36

Συναυλία της μικτής χορωδίας του Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.36

Περί παραμονής του κ. Σόλωνος Μιχαηλίδη επί διετίαν εις την Διεύθυνσιν του Ωδείου 26/9/1970

CYUTL SM-10-10.37

Αλληλογραφία από Κύπρου Μακάριο, Χριστούγεννα 1965

CYUTL NX-10-10.37

Έγγραφα Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.38

Πιστοποιητικό για Μιχάλη Τσεριώτη

CYUTL NX-10-10.38

Αλληλογραφία

CYUTL NX-10-10.39

Εξεταστικαί επιτροπαί

CYUTL SM-10-10.39

Ποια τα δικαιώματα ενός γυμνασιάρχη;

CYUTL NX-2-10-10.4

Επιστολή Γραφείου Παιδείας

CYUTL NX-10-10.4

Υπηρεσιακά Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.4

Κάρτα 18/7/1932

CYUTL NX-10-10.40

Ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτήρια

CYUTL SM-10-10.40

Περί οργανώσεως και λειτουργίας του Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.41

Έγγραφα σχετικά με το Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.42

Έγγραφα Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.43

Ο λόγος του Νικόλα Ξιούτα στες τελευταίες δημοτικές εκλογές 19/3/1943

CYUTL NX-2-10-10.5

Επιστολή Γραφείου Παιδείας

CYUTL NX-10-10.5

H πεντηκονταετηρίδα του Ωδείου Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-10-10.5

Φιλολογικό μνημόσυνον

CYUTL SM-10-10.6

Επιστολή Νικόλαου Ξιούτα προς πρόεδρο Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως

CYUTL NX-10-10.6

Απάντηση διοικητικού λειτουργού Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως

CYUTL NX-10-10.7

Λώρης Μαργαρίτης - Καλιτεχνικό μνημόσυνο

CYUTL SM-10-10.7

Ομιλία του κ.Σόλωνος Μιχαηλίδη

CYUTL SM-10-10.8

Επιστολή Νικόλαου Ξιούτα προς Διευθυντή Παιδείας

CYUTL NX-10-10.8

Επικήδεια ομιλία

CYUTL SM-10-10.9

Αποτελέσματα 241 έως 270 από 2316