Αρχεία Βιβλιοθήκης

Affichage de 2229 résultats Objet numérique

Η Κυπριακή δημοτική μουσική: ανατύπωσις εκ του ΚΑ' τόμου των Κυπριακών Γραμμάτων

CYUTL SM-9-9.28

Η σύγχρονη Αγγλική μουσική σχολή: ανατύπωση από το περιοδικό Κυπριακά Γράμματα, Έτος Δ, Αρ. 2 & 3

CYUTL SM-9-9.27

Greek song-dance

CYUTL SM-9-9.26

Eλληνική δημοτική μουσική

CYUTL SM-9-9.17

The evolution music

CYUTL SM-9-9.16

Trinity music

CYUTL SM-9-9.15

Lecture

CYUTL SM-9-9.12

Oμιλία Μπετόβεν

CYUTL SM-9-9.10

Αρμονία σύγχρονος

CYUTL SM-9-9.7

Σημειώσεις από τις παραδόσεις του κ. Διευθυντού προς τους κ. Ρούσοον και Μ. Σταυρίδην / 31-8-63

CYUTL SM-9-9.6

Μουσική - Τυχαία Σημεία - Οπλισμός - Τρόποι είδη κλιμάκων

CYUTL SM-9-9.5

Θέματα Αρμονίας - Κρατικόν Ωδείον Θεσ/νίκης

CYUTL SM-9-9.4

Litterature - Calliope Moudes - Classe IX

CYUTL SM-9-9.3

Ecole Normale de Musique de Paris - 1932-35

CYUTL SM-9-9.2

20 Κυπριακά δημοτικά τραγούδια

CYUTL SM-9-9.1

Δημοσιευμένες μελέτες Σόλωνα Μιχαηλίδη πάνω στη μουσική

CYUTL SM-6-6.21

Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής

CYUTL SM-6-6.23

The music of ancient Greece: an encyclopaedia

CYUTL SM-6-6.22

Η μουσική στην Αρχαία Ελλάδα του Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-6-6.8

Solon Michaelides The neohellenic folk-music: an introduction to its character

CYUTL SM-6-6.7

Κατάλογος του Σόλωνα Μιχαηλίδη με ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς/τραγούδια

CYUTL SM-6-6.5

Βιβλιοκρισίες Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-6-6.3

Απόσπασμα από πρόγραμμα εκδήλωσης Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.27

Έκθεσις πράγας

CYUTL SM-11-11.21

Φεστιβάλ Ολύμπου

CYUTL SM-11-11.14

Πανηγυρική συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος

CYUTL SM-11-11.13

17η συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.12

22α συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.10

Συμφωνική ορχήστρα Βορείου Ελλάδος (Σ.Ο.Β.Ε.) απολογισμός του πρώτου έτους

CYUTL SM-11-11.9

Συναυλία Συμφωνικής Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

CYUTL SM-11-11.8

Résultats 211 à 240 sur 2229