Αρχεία Βιβλιοθήκης

Εμφανίζει 2130 αποτελέσματα Digital object

Η Βιβλιοθήκη του Δήμου Λεμεσού

NX-8-8.14

Ελεύθερες εργασίες μαθητών

NX-27

Η Φιλανδική μουσική: ανατύπωση από τα Κυπριακά Γράμματα έτος Δ΄, αρ. 11, Μάρτης 1940

CYUTL SM-9-9.36

Το Φεστιβάλ Μουσικής στην Ουαλλία και Γιουγκοσλαβία: ανάτυπο από τον ΙΖ' Τόμο των Κυπριακών Γραμμάτων

CYUTL SM-9-9.35

Καλλιτεχνικό ταξίδι στην Ισπανία το Διεθνές Συνέδριο Λαϊκής Μουσικής στο Λονδίνο: ανατύπωσις εκ του ΙΗ' τόμου των Κυπριακών Γραμμάτων

CYUTL SM-9-9.34

Η σύγχρονη Ελληνική μουσική

CYUTL SM-9-9.33

Η Νεοελληνική Μουσική

CYUTL SM-9-9.30

Η Κυπριακή Λαϊκή Μουσική: ανατύπωσις από τα Κυπριακά Γράμματα έτος Θ' αρ. 111-112

CYUTL SM-9-9.29

Η Κυπριακή δημοτική μουσική: ανατύπωσις εκ του ΚΑ' τόμου των Κυπριακών Γραμμάτων

CYUTL SM-9-9.28

Η σύγχρονη Αγγλική μουσική σχολή: ανατύπωση από το περιοδικό Κυπριακά Γράμματα, Έτος Δ, Αρ. 2 & 3

CYUTL SM-9-9.27

Greek song-dance

CYUTL SM-9-9.26

Eλληνική δημοτική μουσική

CYUTL SM-9-9.17

The evolution music

CYUTL SM-9-9.16

Trinity music

CYUTL SM-9-9.15

Lecture

CYUTL SM-9-9.12

Oμιλία Μπετόβεν

CYUTL SM-9-9.10

Αρμονία σύγχρονος

CYUTL SM-9-9.7

Σημειώσεις από τις παραδόσεις του κ. Διευθυντού προς τους κ. Ρούσοον και Μ. Σταυρίδην / 31-8-63

CYUTL SM-9-9.6

Μουσική - Τυχαία Σημεία - Οπλισμός - Τρόποι είδη κλιμάκων

CYUTL SM-9-9.5

Θέματα Αρμονίας - Κρατικόν Ωδείον Θεσ/νίκης

CYUTL SM-9-9.4

Litterature - Calliope Moudes - Classe IX

CYUTL SM-9-9.3

Ecole Normale de Musique de Paris - 1932-35

CYUTL SM-9-9.2

20 Κυπριακά δημοτικά τραγούδια

CYUTL SM-9-9.1

Δημοσιευμένες μελέτες Σόλωνα Μιχαηλίδη πάνω στη μουσική

CYUTL SM-6-6.21

Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής

CYUTL SM-6-6.23

The music of ancient Greece: an encyclopaedia

CYUTL SM-6-6.22

Η μουσική στην Αρχαία Ελλάδα του Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-6-6.8

Solon Michaelides The neohellenic folk-music: an introduction to its character

CYUTL SM-6-6.7

Κατάλογος του Σόλωνα Μιχαηλίδη με ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς/τραγούδια

CYUTL SM-6-6.5

Βιβλιοκρισίες Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-6-6.3

Αποτελέσματα 211 έως 240 από 2130