Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 11 results Digital object

Ο Σόλων Μιχαηλίδης στη Κύπρο μέχρι την αποχώρηση στην Ελλάδα

Έγγραφα του Ελληνικού Γυμνασίου

CYUTL SM-14-14.3

Έγγραφα του Ελληνικού Γυμνασίου

CYUTL SM-14-14.4

Eπιστολή Σόλωνα Μιχαηλίδη προς τον Πρόεδρο και λοιπά μέλη της εφορείας των Ελληνικών εκπαιδευτηρίων Λεμεσού όπου ανακοινώνει ότι παραιτείται για να αναλάβει τη διεύθυνση του Ωδείου Θεσσαλονίκης 7/6/1957

CYUTL SM-14-14.7

Μητρώο μαθητών από σχολικά έτη που δίδασκε ο Σόλων Μιχαηλίδης σε σχολεία της Κύπρου

CYUTL SM-14-14.8

Έγγραφα του Σόλωνα Μιχαηλίδη κατά τη διδασκαλία του στη Κύπρο

CYUTL SM-14-14.2

Έγγραφα Ωδείου Λεμεσού

CYUTL SM-14-14.6

Προγράμματα συναυλιών και εκδηλώσεων που συμμετείχε ο Σόλων Μιχαηλίδης

CYUTL SM-14-14.11

Έγγραφα του Σόλωνα Μιχαηλίδη κατά τη διδασκαλία του στη Κύπρο

CYUTL SM-14-14.1

Minutes of the Meeting held on the 5th March, 1952 for considering suggestions by Mr. Solon Michaelides and Mr. George Michaelides for assistance to be afforded by the Municipality to cultural activities

CYUTL SM-14-14.5

Έγγραφα σχετικά με Ιδιωτικές Σχολές

CYUTL SM-14-14.9

Προγράμματα συναυλιών που συμμετείχε ο Σόλων Μιχαηλίδης

CYUTL SM-14-14.10