Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λεμεσού

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λεμεσού

Equivalent terms

Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λεμεσού

Σχετικοί όροι

Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λεμεσού

1 Archival description results for Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λεμεσού

1 results directly related Exclude narrower terms

Καταστατικά

Περιεχόμενα:
11.1 Κανονισμοί του Πρώτου Συνεργατικού Παντοπωλείου Λεμεσού
11.2 Καταστατικόν Παγκύπριου Συνδέσμου Επιστημόνων
11.3 Καταστατικόν Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λεμεσού
11.4 Καταστατικό Οργανώσεως Καθηγητών Γυμνασίου Λεμεσού Λεμεσός 1947
11.5 Όμιλος αντισφαιρίσεως, καταστατικό, Λευκωσία 1959
11.6 Καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου
11.7 Καταστατικό Οργανισμού καθηγητών Γυμνασίου Λεμεσού Γενάρης 1951
11.8 Καταστατικό του Παγκύπριου Διδασκαλικού Συνδέσμου 1917
11.9 Καταστατικό Παγκύπριου Διδασκαλικής Οργανώσεως 1937
11.10 Καταστατικό Πνευματική Στέγη (1965)
11.11 Καταστατικό της Εν Λεμεσώ Ελληνικής Λέσχης «Ένωσις» 1927