Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 126 results Digital object

Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου

Χειρόγραφη επιστολή από Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας

CYUTL NX-9-9.86

Περί το ζήτημα της οργανώσεως των καθηγητών

CYUTL NX-9-9.94

Προ πάσης ενέργειας

CYUTL NX-9-9.103

Η χθεσινή σύσκεψις των λειτουργών μέσης παιδείας εν τω Καθεδρικώ Ναώ Αγ. Ιωάννου

CYUTL NX-9-9.107

Η οργάνωσις των καθηγητών

CYUTL NX-9-9.108

Γύρω από την οργάνωσιν των λειτουργών μέσης παιδείας

CYUTL NX-9-9.110

Η διαβάθμισης των εν Κύπρο υπηρετούντων εκπαιδευτικών

CYUTL NX-9-9.114

Προκαταρκτική σύσκεψις 20/11/1938

CYUTL NX-9-9.6

Regulations of the «Cyprus association of secondary schoolmasters».

CYUTL NX-9-9.9.1

Aims of the association

CYUTL NX-9-9.9.2

Σχέδιο διαβάθμισης και μισθοδοσίας

CYUTL NX-9-9.11

Χειρόγραφη επιστολή Νίκου Κρανιδιώτη, 8/4/1940

CYUTL NX-9-9.14

Απόκομμα εφημερίδας με τίτλο : «Η χθεσινή συνέλευσις Λειτουργών Μέσης Παιδείας»

CYUTL NX-9-9.21

Απάντηση της ειδικής επιτροπής καθηγητικού συλλόγου Λεμεσού προς Διευθυντή Ανώτερης Ελληνικής Σχολής Λαπήθου

CYUTL NX-9-9.22.2

Χειρόγραφη επιστολή του Κλεάνθη Γεωργιάδη προς Νικόλαο Ξιούτα

CYUTL NX-9-9.25

Χειρόγραφη επιστολή του Χατζιαντωνά προς Νικόλαο Ξιούτα

CYUTL NX-9-9.26

Χειρόγραφη επιστολή του Νικόλαου Ξιούτα προς Σύλλογο Γυμνασιαρχών Γυμνασίου Βαρωσιού

CYUTL NX-9-9.29

Χειρόγραφη επιστολή του Δημήτρη Κουτουμάνου προς Νικόλαο Ξιούτα

CYUTL NX-9-9.30.2

Απάντηση προς Δημήτρη Κουτουμάνο από Νικόλαο Ξιούτα

CYUTL NX-9-9.31.2

Πρακτικά συνεδρίας 16/6/1936

CYUTL NX-9-9.37

Χειρόγραφη σημείωση του Νικόλαου Ξιούτα για την Ο.Λ.Μ.Ε.Κ.

CYUTL NX-9-9.39

Χειρόγραφη επιστολή Κωνσταντίνου Σπυριδάκη

CYUTL NX-9-9.53

Χειρόγραφη επιστολή Νικόλαου Ξιούτα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ

CYUTL NX-9-9.59

Χειρόγραφη επιστολή Δημήτρη Κουτουμάνου προς Νικόλαο Ξιούτα, 7/9/1937

CYUTL NX-9-9.64

Η οργάνωσις των καθηγητών

CYUTL NX-9-9.67

Οι συνταξιοδοτούμενοι υπο της Ελληνικής Κυβερνήσεως

CYUTL NX-9-9.72

Γύρω από την οργάνωσιν των καθηγητών : Από την αντίδρασην προς την θετικήν ενέργειαν

CYUTL NX-9-9.76

Καθηγητικός σύνδεσμος

CYUTL NX-9-9.81

Απόκομμα εφημερίδας «Secondary education»

CYUTL NX-9-9.85

Έτη υπηρεσίας καθηγητών στο Γυμνάσιο Λεμεσού και μισθός

CYUTL NX-9-9.89

Results 61 to 90 of 126