Αρχεία Βιβλιοθήκης

Ανώτερο Παρθεναγωγείο Λεμεσού

Référentiel

Code

Note(s) sur l'utilisation

Note(s) sur la source

Note(s) d'affichage

Termes hiérarchiques

Ανώτερο Παρθεναγωγείο Λεμεσού

Termes équivalents

Ανώτερο Παρθεναγωγείο Λεμεσού

Termes associés

Ανώτερο Παρθεναγωγείο Λεμεσού

1 résultats pour Ανώτερο Παρθεναγωγείο Λεμεσού

1 résultats directement liés Exclure les termes spécifiques

Δακτυλογραφήμενη επιστολή της Διευθύντριας Ανώτερου Παρθεναγωγείου Λεμεσού

Δακτυλογραφήμενη επιστολή της Διευθύντριας Ανώτερου Παρθεναγωγείου Λεμεσού, με θέμα διορισμούς καθηγητριών στο σχολείο, 23/6/1925.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)