Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 50 results Digital object

Παιδεία/Εκπαίδευση

H. I. Marrou "Ιστορία της εκπαιδεύσεως κατά την αρχαιότητα"

CYUTL NX-2-6-6.4

Έκθεσις επι της εκτιμήσεως των περιφερειακών συνεδρίων (φιλολόγων)

NX-2-6-6.59

Έκθεσις επι των καθυστερημένων τμημάτων και των ληπτέων μέτρων προς μείωσιν του εξαιρετικώς μεγέλου ποσοστού απορριπτόμενων εις τα σχολεία Μέσης Παιδείας Λευκωσίας

NX-2-6-6.62

Έκθεσις του κ. Ν. Ξιούτα συμβούλου επιθεωρητού

NX-2-6-6.61

Έκθεσις του κ. Ν. Ξιούτα συμβούλου επιθεωρητού

NX-2-6-6.60

Ετήσια έκθεσις του επιθεωρητού φιλολογικών μαθημάτων κ. Ν. Ξιούτα δια το σχολικόν έτος 1965-1966

NX-2-6-6.58

Σεμινάριο Νέων Ελληνικών 3 και 19/1/1963

CYUTL NX-2-6-6.10

Σεμινάριο Νέων Ελληνικών στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, 19/1/1963 "Διδασκαλία πεζογραφημάτων "

CYUTL NX-2-6-6.9

Σχολικά προγράμματα 26/11/61

CYUTL NX-2-6-6.17

Τεχνική Σχολή Λευκωσίας, έρευνα αποτελεσμάτων Ά εξαμήνου

NX-2-6-6.63

Το πρόβλημα της μέσης παιδείας (πώς ν’αρχίσουμε)

CYUTL NX-2-6-6.2

Εναρκτήριος στους Τοπικούς Μαθητικούς Αγώνες Λεμεσού

CYUTL NX-2-6-6.7

Β΄ Διδακτική μέθοδος

CYUTL NX-2-6-6.11

Τύποι σχολείων μέσης παιδείας

CYUTL NX-2-6-6.19

Σημειώσεις γύρω από τους τύπους σχολείων, Δ΄

CYUTL NX-2-6-6.23

Σημείωμα για τον Ernest Jones

CYUTL NX-2-6-6.26

Τα έθνη της Γής

CYUTL NX-2-6-6.29

Οι κατά το έτος 1926 αποφοιτήσαντες από το Ελληνικόν Γυμνάσιο Λεμεσού

CYUTL NX-2-6-6.39

Oδηγίαι δια τον καθορισμόν της διδακτέας ύλης εκ της γραμματικής της δημοτικής

CYUTL NX-2-6-6.43

Ομιλίες στους μαθητές

CYUTL NX-2-6-6.46

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρος : Μέρος Α΄

CYUTL NX-2-6-6.49

Questions on history

NX-2-6-6.57

Ιστορία της εκπαιδεύσεως στην Κύπρο κατά την αρχαιότητα εώς το 330 μ.Χ.

CYUTL NX-2-6-6.3

Ιστορία της εκπαιδεύσεως στην Κύπρο κατά την αρχαιότητα

CYUTL NX-2-6-6.5

Εναρκτήριος στις μαθητικές επιδείξεις της 16ης Μαϊου 1943

CYUTL NX-2-6-6.6

Επιστολή Μ. Χριστοδούλου

CYUTL NX-2-6-6.28

Κ. Δ. Γεωργούλη Περί των πορισμάτων της επί της παιδείας επιτροπής

CYUTL NX-2-6-6.34

Απόκομμα εφημερίδας «Χρόνος», 4/7/1942

CYUTL NX-2-6-6.37

Η παιδεία της Κύπρου

CYUTL NX-2-6-6.40

Γραφείον Ελληνικής Παιδείας : η επιδιώξις του γλωσσικού σκοπού κατά την διδασκαλίαν των νέων ελληνικών εις το γυμνάσιον

CYUTL NX-2-6-6.44

Results 1 to 30 of 50