Αρχεία Βιβλιοθήκης

Κύπρος - Πολιτικά πρόσωπα - Βουλευτές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Κύπρος - Πολιτικά πρόσωπα - Βουλευτές

Equivalent terms

Κύπρος - Πολιτικά πρόσωπα - Βουλευτές

Σχετικοί όροι

Κύπρος - Πολιτικά πρόσωπα - Βουλευτές

1 αποτελέσματα από Κύπρος - Πολιτικά πρόσωπα - Βουλευτές

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Γιαννάκη Αγαπίου

  • GA
  • Collection

Το αρχείο του δικηγόρου Γιαννάκη Αγαπίου περιέχει κυρίως λογοτεχνικά και σατιρικά κείμενα, αλλά και νομικά θέματα. Το αρχείο περιέχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό, περιοδικά και εφημερίδες.