Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 526 results Digital object

Αρχείο Νικόλαου Ι. Ξιούτα

Γιορτή των γραμμάτων

CYUTL NX-2-5-5.2

Γραφείο Παιδείας προς Νικόλαο Ξιούτα 10.7.1934

CYUTL NX-10-10.4

Γραφείο Παιδείας προς Νικόλαο Ξιούτα 20.7.1934

CYUTL NX-10-10.5

Δακτυλογραφημένη επιστολή Κυριάκου Νεοκλέους (προέδρου ΚΟΑ) προς Νικόλαο Ξιούτα, 1/8/1983

CYUTL NX-10-10.27

Δακτυλογραφημένο αντίγραφο επιστολής Νικόλαου Ξιούτα προς πρόεδρο Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως 2.3.1965

CYUTL NX-10-10.6

Διάφορα προς Νικόλαο Ξιούτα

CYUTL NX-10-10.11

Διάφορες αποδείξεις

CYUTL NX-12-12.1

Δύο ανακοινώσεις του British Institute Limassol για διάλεξη του Νικόλαου Ξιούτα με τίτλο «The origins and development of the drama»

CYUTL NX-2-2-2.3

Εισήγηση στο φιλολογικό μνημόσυνο του Γιάγκου Τορναρίτη, Λεμεσός, Ριάλτο, Κυριακή 28/02/1943

CYUTL NX-2-3-3.8

Εισηγητική έκθεση για την έναρξη της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στη Λεμεσό

NX-8-8.15

Επίγραμμα σε ομηρική γλώσσα από το βιβλίο Πνευματική Κύπρος «Στην Ελένη Αυτονόμου»

CYUTL NX-21-21.7

Επίγραμμα σε ομηρική γλώσσα από το βιβλίο Πνευματική Κύπρος «Στην Παναγία την Τροοδίτισσα»

CYUTL NX-21-21.6

Επίγραμμα σε ομηρική γλώσσα από το βιβλίο Πνευματική Κύπρος «Στους ήρωες της Κύπρου που πήραν μέρος στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο»

CYUTL NX-21-21.8

Επιστολή 3 Δεκεμβρίου 1963 από Κυριάκο

CYUTL NX-10-10.35

Επιστολή Ζήνωνα Σ. Νικολαϊδη

CYUTL NX-2-10-10.1.2

Επιστολή Νικόλαου Ξιούτα προς Διευθυντή Παιδείας 30.5.1934

CYUTL NX-10-10.8

Επιστολή από Έφορο Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, 20/11/1959

CYUTL NX-1-1.9

Επιστολή από Ναταλία Ρωσσίδη προς Νικόλαο Ξιούτα, 16/10/1969

CYUTL NX-10-10.16

Επιστολή δημάρχου Λεμεσού προς Νικόλαο Ξιούτα, 6/12/1967

CYUTL NX-4-4.7

Επιστολή προέδρου Δημοτικής Επιτροπής προς Νικόλαο Ξιούτα 6/9/1966

CYUTL NX-4-4.6

Επιστολή προς Νικόλαο Ξιούτα (δυσανάγνωστη υπογραφή συγγραφέα, βιβλίου 2 τόμων), 4/5/1941 Λευκωσία

CYUTL NX-10-10.21

Επιστολή του Γραφείου Παιδείας (Education Office Nicosia) προς Mr Xioutas 21.6.1934

CYUTL NX-10-10.3

Ετήσια έκθεσις του επιθεωρητού φιλολογικών μαθημάτων κ. Ν. Ξιούτα δια το σχολικόν έτος 1965-1966

NX-2-6-6.58

Ευχαριστήρια επιστολή από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας Κρίτωνα Τορναρίτη, προς Νικόλαο Ξιούτα

CYUTL NX-16-16.6

Ευχαριστήρια επιστολή του Διευθυντή του Βρετανικού Ινστιτούτου E.R. Inkpen προς τον Νικόλαο Ξιούτα, 24/1/1950. Στην επιστολή αυτή σημειώθηκαν από τον Νικόλαο Ξιούτα διάφορες διαλέξεις που είχε δώσει

CYUTL NX-10-10.19

Η Βιβλιοθήκη του Δήμου Λεμεσού

NX-8-8.14

Η Πρωτοχρονιά : Ο Άης Βασίλης, Χαρτοπαιξία

CYUTL NX-19-19.1.2

Η Φιλική Εταιρία (Τάκη Χ. Κανδηλώρου) Αθήναι 1926

CYUTL NX-3-5-5.4

Ιωάννης Λαζαράμπεη Ξιούτας

CYUTL NX-25-25.6

Κάρτα Θεόδοτου Κάνθου από Washington (Σεπτέμβρη 1962)

CYUTL NX-10-10.18

Results 31 to 60 of 526