Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 526 results Digital object

Αρχείο Νικόλαου Ι. Ξιούτα

Το παιδί, το πιο σοβαρό πρόβλημα των γονιών, 9/12/1960, Δάλι – Λευκωσία

CYUTL NX-3-3-3.9

Χειρόγραφη Λευκής Κυριακίδου «Α Δημαρχία Καραγεωργίαδη, 1885-1887», Εφημερίδα Αλήθεια 19/10/1928

CYUTL NX-2-3-3.4

Χειρόγραφη Λευκής Κυριακίδου «Θάνατος Μεγάλου Διδασκάλου», εφημερίδα Ελευθερία

CYUTL NX-2-3-3.3

Χειρόγραφη επιστολή από Ν. Πετρίδη, 4/10/1943

CYUTL NX-2-10-10.2.3

Χειρόγραφη επιστολή από Σ. Κλ. Σαββίδη

CYUTL NX-2-10-10.2.5

Χειρόγραφη μελέτη για το Διόνυσο (θεό)

CYUTL NX-2-2-2.11

Χειρόγραφη προεργασία ομιλίας Νικόλαου Ι. Ξιούτα «Ιωάννης Καραγεωργιάδης, 1842-1928»

CYUTL NX-2-3-3.2

Χριστούγεννα : Ιστορικό, Το Δέντρο, Το άστρο της Βηθλεέμ, Οι Μάγοι

CYUTL NX-19-19.1.1

Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Άριστα, 1923

CYUTL NX-1-1.1

Διορισμός εις το Γυμνάσιο και Ανώτερο Παρθεναγωγείο, 1931-1932

CYUTL NX-1-1.2

Βεβαίωσης Κυπριακής Δημοκρατίας, 14/3/1967

CYUTL NX-1-1.5

Πιστοποιητικό εγγραφής στη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος

CYUTL NX-1-1.8

Βεβαίωση του University College of the South West. Exeter

CYUTL NX-1-1.11

Σημειώσεις προετοιμασίας για τη διάλεξη «Πατρίδες» του Κωστή Παλαμά

CYUTL NX-2-2-2.5

Εισήγηση στο μνημόσυνο του Κωστή Παλαμά

CYUTL NX-2-2-2.8

Πατρίδες Κωστή Παλαμά διάλεξη

CYUTL NX-2-2-2.9

Πολυξένη Λοϊζιάς

CYUTL NX-2-3-3.9

Μια μεγάλη δασκάλα και ξεχωριστή γυναίκα (Ελένη Αυτονόμου)

CYUTL NX-2-3-3.14.2

Προς τιμήν του Νίκου Νικολαϊδη – λογοτέχνη και ζωγράφου

CYUTL NX-2-3-3.16

Γεώργιος Διαγκούσης : «Ποιήματα» Αλεξάνδρεια 1908

CYUTL NX-2-3-3.19

Το αυγό του Κολόμβου του Ευάγγελου Παπανούτσου

CYUTL NX-2-4-4.1

Το πρόβλημα της μέσης παιδείας (πώς ν’αρχίσουμε)

CYUTL NX-2-6-6.2

Εναρκτήριος στους Τοπικούς Μαθητικούς Αγώνες Λεμεσού

CYUTL NX-2-6-6.7

Β΄ Διδακτική μέθοδος

CYUTL NX-2-6-6.11

Τύποι σχολείων μέσης παιδείας

CYUTL NX-2-6-6.19

Σημειώσεις γύρω από τους τύπους σχολείων, Δ΄

CYUTL NX-2-6-6.23

Σημείωμα για τον Ernest Jones

CYUTL NX-2-6-6.26

Τα έθνη της Γής

CYUTL NX-2-6-6.29

Οι κατά το έτος 1926 αποφοιτήσαντες από το Ελληνικόν Γυμνάσιο Λεμεσού

CYUTL NX-2-6-6.39

Oδηγίαι δια τον καθορισμόν της διδακτέας ύλης εκ της γραμματικής της δημοτικής

CYUTL NX-2-6-6.43

Results 91 to 120 of 526