Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 526 results Digital object

Αρχείο Νικόλαου Ι. Ξιούτα

Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Άριστα, 1923

CYUTL NX-1-1.1

Σημειώσεις από το βιβλίο «Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας»

CYUTL NX-3-1-1.1

Αφυπηρέτηση Νικολάου Ξιούτα

CYUTL NX-1-1.10

Βεβαίωση του University College of the South West. Exeter

CYUTL NX-1-1.11

Βεβαίωση από το University College of the South West. Exeter

CYUTL NX-1-1.12

Διορισμός εις το Γυμνάσιο και Ανώτερο Παρθεναγωγείο, 1931-1932

CYUTL NX-1-1.2

Διορισμός εις το Αθηναϊδειον Γυμνάσιον Θηλέων για το σχολικό έτος 1956-1957

CYUTL NX-1-1.3

Πιστοποιητικό Γραφείου Παιδείας, 9/12/1963

CYUTL NX-1-1.4

Βεβαίωσης Κυπριακής Δημοκρατίας, 14/3/1967

CYUTL NX-1-1.5

Πιστοποιητικό Πανεπιστημιακού Πτυχίου Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και η μετάφραση του στα αγγλικά

CYUTL NX-1-1.6

Βεβαίωση του Director of Education Nicosia Cyprus, May 1935

CYUTL NX-1-1.7

Πιστοποιητικό εγγραφής στη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος

CYUTL NX-1-1.8

Επιστολή από Έφορο Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, 20/11/1959

CYUTL NX-1-1.9

Χειρόγραφη επιστολή Δημήτρη Λιπέρτη

CYUTL NX-10-10.1

Επιστολή Πική Καλογήρου

CYUTL NX-2-10-10.1.1

Επιστολή από Παναγιώτη Κυδωνόπουλο

CYUTL NX-2-10-10.1.10

Eπιστολή από Αντρέα Πατσαλίδου

CYUTL NX-2-10-10.1.11

Eπιστολή από Χαράλαμπο Πελενδρίτη

CYUTL NX-2-10-10.1.12

Επιστολή Ζήνωνα Σ. Νικολαϊδη

CYUTL NX-2-10-10.1.2

Η γνώμη των καθηγητών του Γυμνασίου Λεμεσού και η απόφαση της σχολικής εφορίας από απόφοιτους Γυμνασίου Λεμεσού

CYUTL NX-2-10-10.1.3

Μαθητές Ελληνικού Γυμνασίου Λεμεσού

CYUTL NX-2-10-10.1.4

Eπιστολή από Σταύρο Μιχαήλ

CYUTL NX-2-10-10.1.5

Επιστολή από Αδάμο, Δήμαρχο Αμμοχώστου

CYUTL NX-2-10-10.1.6

Επιστολή από Κώστα Οικονόμου

CYUTL NX-2-10-10.1.7

Τηλεγράφημα από Σύλλογο ΣΑΜΕΛ

CYUTL NX-2-10-10.1.8

Τηλεγράφημα από Vardis Zirigovich

CYUTL NX-2-10-10.1.9

Κάρτα από Ηγούμενο Χρυσορογιάτισσης Κύριλλο προς Νικόλαο Ξιούτα, συγχαρητήρια για τον αρραβώνα τους, 8/7/1929

CYUTL NX-10-10.10

Διάφορα προς Νικόλαο Ξιούτα

CYUTL NX-10-10.11

Αγορά 4 αντιτύπων του βιβλίου «Απαντήστε παιδιά 1968»

CYUTL NX-10-10.12

2 ευχετήριες κάρτες

CYUTL NX-10-10.13

Results 1 to 30 of 526