Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 526 results Digital object

Αρχείο Νικόλαου Ι. Ξιούτα

Τεχνική Σχολή Λευκωσίας, έρευνα αποτελεσμάτων Ά εξαμήνου

NX-2-6-6.63

Έκθεσις επι των καθυστερημένων τμημάτων και των ληπτέων μέτρων προς μείωσιν του εξαιρετικώς μεγέλου ποσοστού απορριπτόμενων εις τα σχολεία Μέσης Παιδείας Λευκωσίας

NX-2-6-6.62

Έκθεσις του κ. Ν. Ξιούτα συμβούλου επιθεωρητού

NX-2-6-6.61

Έκθεσις του κ. Ν. Ξιούτα συμβούλου επιθεωρητού

NX-2-6-6.60

Έκθεσις επι της εκτιμήσεως των περιφερειακών συνεδρίων (φιλολόγων)

NX-2-6-6.59

Ετήσια έκθεσις του επιθεωρητού φιλολογικών μαθημάτων κ. Ν. Ξιούτα δια το σχολικόν έτος 1965-1966

NX-2-6-6.58

Questions on history

NX-2-6-6.57

Νικόλαος Ξιούτας και Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού

NX-8-8.16

Δωρεά βιβλίων Νικόλαου Ξιούτα

NX-8-8.1

Εισηγητική έκθεση για την έναρξη της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στη Λεμεσό

NX-8-8.15

Books to be sent to Cyprus (from England), 25/5/1937

NX-8-8.13

Η Βιβλιοθήκη του Δήμου Λεμεσού

NX-8-8.14

Ελεύθερες εργασίες μαθητών

NX-27

Αμαλία Ν. Ξιούτα

CYUTL NX-25-25.8

Αρχεία στην υπηρεσί της έρευνας : η περίπτωση του αρχείου του Ν. Ξιούτα

CYUTL NX-17-17.16

Περιοδικό "Νέα ευθύνη"

CYUTL NX-24-24.8

O Νικόλαος Ξιούτας γράφει την αυτοβιογραφία του

CYUTL NX-7-7.8

Βιβλία που διάβασε ο Νικόλαος Ξιούτας

CYUTL NX-7-7.4

Report regarding religion, English and history teaching

CYUTL NX-7-7.6

Πραγματεία με θέμα : Explain and illustrate the growth of the power of the Crown during the Tudor Monarchy

CYUTL NX-7-7.7

Report concerning the Devonport High School and the Sutton Secondary School, Plymouth

CYUTL NX-7-7.5

Introducing Mr. Xioutas a member of Reed Hall

CYUTL NX-7-7.2

Σημειώσεις από Professor Stanley H. Watkins

CYUTL NX-7-7.3

Επιστολή του καθηγητή Stanley H. Watkins προς τον κ. Ξιούτα

CYUTL NX-7-7.1

Κώστας Ν. Μιχαηλίδης Κοιλανιώτης

CYUTL NX-3-5-5.8

Γιορτή του δέντρου

CYUTL NX-19-19.11

Το παιδί, το πιο σοβαρό πρόβλημα των γονιών, 9/12/1960, Δάλι – Λευκωσία

CYUTL NX-3-3-3.9

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης διάλεξη στο θέατρο Γιορδαμλή

CYUTL NX-2-2-2.1

Βιβλίο δανεισμού

CYUTL NX-8-8.8

Παναγιώτα Ξιούτα

CYUTL NX-25-25.5

Results 1 to 30 of 526