Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 20 results Digital object

Oμάδα κανταδόρων Συναχωρίτες

Νίκος Σχοινάς και Χρήστος Νουγιούκας

CYUTL TM-5-5A-5A17

Βαθούλα Λουκαίδου

CYUTL TM-5-5A-5Α20

Λυκούργος Τσικουρής, 1906-1977

CYUTL TM-5-5A-5Α2

Ονόματα κανταδόρων της ομάδας «Συναχωρίτες»

CYUTL TM-5-5A-5A5

Μιχαλάκης Παναγίδης

CYUTL TM-5-5A-5Α8

Ταβέρνα του Αγλαντζιώτη

CYUTL TM-5-5A-5A11

Φωτογραφίες ξενοδοχείου CONTINENTAL

CYUTL TM-5-5A-5Α14

Γλέντι γάμου στη Μέσα Γειτονιά με τους Καραμπόλα, Λυκούργο Τσικουρή και Τότη Τσικουρή

CYUTL TM-5-5A-5A7

Κανταδόρος Σαββάκης

CYUTL TM-5-5A-5Α10

Βάσσος Σάρρης

CYUTL TM-5-5A-5Α19

Γιώργος Μιχαηλίδης, 1897-1972

CYUTL TM-5-5A-5Α13

Βάσος Ονησιφόρου Διαμαντή

CYUTL TM-5-5A-5A16

Ιστορία ομάδας κανταδόρων Συναχωρίτες, περιόδου 1926-1939 και 1946-1953

CYUTL TM-5-5A-5Α1

Πανίκος Μιχαηλίδης

CYUTL TM-5-5A-5Α4

Γρηγόρης Σφεσόπουλος

CYUTL TM-5-5A-5A9

Προδρομής Ονησιφόρου Διαμαντής

CYUTL TM-5-5A-5A12

Η Μπακαλοταβέρνα του Φοινιώτη, 1953

CYUTL TM-5-5A-5A15

Βιογραφικά σημειώματα Μιχάλη Περατικού και Γεώργιου Μαντζουράνα

CYUTL TM-5-5A-5Α18

Γιώργος Μουχτάρης, 1904-1937

CYUTL TM-5-5A-5Α3

Κώστας Χρυσοδόντης, 1920-1999

CYUTL TM-5-5A-5A6