Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 18 results Digital object

Oμάδα κανταδόρων Γιώργου Γιωργαλλέτου

Oνόματα ομάδας κανταδόρων Γιώργου Γιωργαλλέτου 1947 - 1962

CYUTL TM-6-6D-6D2

Φωτογραφίες ομάδας Γιώργου Γιωργαλλέτου

CYUTL TM-6-6D-6D5

Φωτογραφία κανταδόροι Γιωργαλλέτοι 1953

CYUTL TM-6-6D-6D8

Φωτογραφίες καρναβαλιών

CYUTL TM-6-6D-6D11

Κανταδόροι Γιωργαλλέτου σε ταβέρνα το 1978

CYUTL TM-6-6D-6D16

Φωτογραφία του 1950 με τους Γιωργαλλέτους

CYUTL TM-6-6D-6D17

Φωτογραφία κανταδόρων Γιώργου Γιωργαλλέτου το 1951

CYUTL TM-6-6D-6D10

Φωτογραφίες του 1947 και 1952

CYUTL TM-6-6D-6D14

Oμάδα κανταδόρων Γιώργου Γιωργαλλέτου 1947 - 1962

CYUTL TM-6-6D-6D1

Απόκομμα εφημερίδας με τους «Κανταδόροι Γιωργαλλέτοι 1949»

CYUTL TM-6-6D-6D7

Λεμεσιανοί Κανταδόροι 1978

CYUTL TM-6-6D-6D15

Γιώργος Γιωργαλλέτος

CYUTL TM-6-6D-6D3

Διογένης Ηροδότου

CYUTL TM-6-6D-6D6

Φωτογραφίες του 1951 και 1952

CYUTL TM-6-6D-6D9

Καρναβάλι 1953

CYUTL TM-6-6D-6D12

Κανταδόροι Γιωργαλλέτοι

CYUTL TM-6-6D-6D13

Φωτογραφίες του 1948 και 1953

CYUTL TM-6-6D-6D18

Απόκομμα εφημερίδας «Ελευθεροτυπίας» το 1980

CYUTL TM-6-6D-6D19