Αρχεία Βιβλιοθήκης

Μορφωτικός Σύλλογος

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Μορφωτικός Σύλλογος

Equivalent terms

Μορφωτικός Σύλλογος

Associated terms

Μορφωτικός Σύλλογος

1 Results for Μορφωτικός Σύλλογος

Only results directly related

Πολιτική

Επιστολές στήριξης όταν ο Νικόλαος Ξιούτας επαύθη από τη θέση του Γυμνασιάρχη του Ελληνικού Γυμνασίου Λεμεσού 27.8.1943 μετά από προεκλογική ομιλία του στις 19.3.1943 : 20.10.1 Επιστολή Πική Καλογήρου προς Νικόλαο Ξιούτα 2.10.1.2 Επιστολή Ζήνων Σ....

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)